Neoweb.nl

Klei-rijke gebieden op Mars waren mogelijk recent 'bewoonbaar' Laatste update:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Robert

  • *****
  • 3.157
  • +269/-11
  • Gender: Male
  • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Klei-rijke gebieden op Mars waren mogelijk recent 'bewoonbaar'
AMSTERDAM - In de Marscanyon Noctis Labyrinthus zijn twee gebiedjes gevonden waar in een relatief recent geologisch verleden mogelijk gunstige omstandigheden heersten voor het bestaan van micro-organismen.
Dat gebeurde met behulp van de HiRISE-camera en de CRISM-spectrometer van de Mars Reconnaissance Orbiter.

Het gaat om twee honderden meters diepe 'troggen' aan het westelijk uiteinde van het canyonsysteem, met afmetingen van enkele tientallen kilometers. In de wanden van de troggen zijn klei-afzettingen gevonden die rijk zijn aan ijzer, magnesium, silicium en aluminium.

Mars 'Uitgedroogde planeet'
Vergelijkbare klei-afzettingen (die ontstaan onder invloed van vloeibaar water) zijn ook op andere plaatsen op Mars aangetroffen, maar in vrijwel alle gevallen gaat het om structuren van meer dan 3,6 miljard jaar oud.

De klei-afzettingen in Noctis Labyrinthus hebben echter leeftijden van ca. twee miljard jaar oud. Rond die tijd was Mars al een 'uitgedroogde' planeet; de vulkanische activiteit in het nabijgelegen Tharsis-plateau heeft misschien voor de aanvoer van ondergronds water gezorgd. De nieuwe waarnemingen zijn gepubliceerd in het vakblad Geology.

bron:nu.nl