Neoweb.nl

Wat kunnen we leren van de Spaanse Griep ten tijde van Corona?

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Robert

  • *****
  • 3.140
  • +269/-11
  • Gender: Male
  • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Wat kunnen we leren van eerdere uitbraken zoals de Spaanse Griep (H1N1) in 1918-1919. (tijdens de 1e Wereld Oorlog)
Het aantal slachtoffers destijds wordt geschat op 20 tot 100 miljoen.  Het virus begon in Amerika en werd door transport van troepen in Europa geimporteerd. Spanje was een neutraal land en berichtte over deze ziekte, waardoor het (onterecht) als Spaanse Griep werd bestempeld.

Toen de oorlog voorbij was, werden soldaten warm onthaald. Door deze wereldwijde massabijeenkomsten verspreidde het virus zich gemakkelijk. In de VS stierven 675.000 mensen, in Frankrijk 200.000, in Engeland 400.000, in Nederland meer dan 40.000.

Wat is er sindsdien verandert? 

Wereldbevolking
De wereldbevolking is gegroeid van zo'n 2 Miljard naar 7,5 miljard.
Inwoneraantal van Nederland was 6.7 miljoen en nu 17.2 miljoen.
Als je deze cijfers projecteert op de Spaanse Griep zou je 2.5 tot 3.5 keer zoveel slachtoffers kunnen zien. (50 miljoen tot 350 miljoen wereldwijd) In Nederland zou het kunnen gaan om zo'n 80.000 tot 120.000 slachtoffers.
Maar niet alle omstandigheden zijn natuurlijk hetzelfde. Dus deze getallen zijn alleen voor scenario's.
Factor 2.5 tot 3.5


Risicogroep
De Spaanse Griep trof vooral gezonde jong volwassenen (tussen de 14 en 21 jaar).  Omdat het lichaam een te sterke reactie gaf en uiteindelijk bezwijkt (cytokinestorm). COVID-19 lijkt vooral slachtoffers te maken onder mensen van 45  jaar en ouder. Waarbij personen boven de 70 jaar zelfs 85% kans maken om te overlijden. Hoe die leeftijdsgroepen zich destijds verhouden met nu is moeilijk te zeggen. Een snelle scan laat zien dat ten tijde van de Spaanse Griep de risicogroep 30% was en nu zo'n 40%. Daarmee zou de risico groep een factor 1.3 groter zijn.
Hierbij lijken onderliggende klachten in combinatie met dit virus het grootste risico. COVID-19 maakt vooral slachtoffers onder mensen een verzwakt lichaam. (longpatienten, hartpatienten, diabetespatienten)

Informatievoorziening
Ten tijde van de Spaanse Griep heerste er oorlog en was het nieuws 'gekleurd'. Ten tijde van COVID-19 zijn er ook conflicten en is er veel desinformatie. De vraag is of de juiste informatie wel bij de mensen komt.
We mogen verwachten dat de informatievoorziening nu een stuk beter is. Wat wel vreemd is, dat er nog weinig meldingen zijn van officiele gezondheidsinstellingen. Ik zou persoonlijk verwachten dat er elk uur een algemeen bericht wordt rondgestuurd met manieren om hygiene te vergroten en verspreiding te voorkomen.
Pas toen tijdens de Spaanse Griep dit soort maatregelen werden genomen, daalde het aantal infecties.
Goede informatievoorziening kan een enorme rem zijn op verdere verspreiding van het virus. (Factor 0.x. )

Google, facebook en twitter zouden op al hun pagina's een informatieblok kunnen tonen.

(handen wassen, hoesten in elleboog, geen handenschudden, met koorts


Verspreiding wereldwijd.
Tijdens de 1e Wereld Oorlog raakten veel soldaten besmet. Na de oorlog werden die als helden binnengehaald en werden er grootschalige festiviteiten gehouden, waarbij nog veel meer mensen besmet raakten. Op dit moment worden hele grote evenementen afgelast, maar het aantal reis- en vliegbewegingen is sinds 1918 explosief gestegen. Dagelijks vliegen nu zo'n 1.2 miljoen mensen van hot naar her. Ook is het gebruik van auto's enorm toegenomen.
Welk effect dit heeft is lastig in te schatten. We zien nu wel een verspreiding naar 65 landen in amper 2 maanden. Ten tijde van de 1e wereldoorlog ging dit een stuk langzamer, maar was de signalering, testen, quarantaine en indamming een stuk slechter.
Dus welke factor we hier aan toe moeten kennen?  Het virus kan zich sneller verspreiden, maar ter plekke kan het virus beter beteugeld worden. Dit is ook één van de redenen waarom de WHO het virus nog steeds niet als pandemie bestempeld.
Pas op het moment dat het aantal infectiehaarden in verschillende landen stijgt en niet meer terug te leiden valt naar eerdere infectiehaarden, spreekt men van een pandemie.

Op dit moment zijn er 7 officieel bevestigde besmettingen van het Coronavirus in Nederland vastgesteld.
Een 8e geval (uit Rotterdam) heeft positief getest op een eerste test en er wordt nu gewacht op de resultaten van de 2e test.

Besmettingen van COVID-19 voorkomen
Er zijn simpele manieren om de kans op besmetting met COVID-19 te verkleinen en verdere verspreiding van het virus (SARS-CoV-2)te voorkomen. Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar.

Besmetting van dit type virus gebeurt hoofdzakelijk door met virus besmet slijm; door druppeltjes in de lucht van een hoestende of niezende patiënt en via besmette deurknoppen en andere oppervlakken.

Beschermingsmaatregelen als je geen klachten hebt zijn bijvoorbeeld:
- regelmatig wassen van de handen
- regelmatig schoonmaken van oppervlaktes die door meerdere mensen worden aangeraakt (deurknoppen, liftknoppen).
- Zorgen voor een goede ventilatie. Het virus leeft in een droge warme omgeving veel korter dan in een vochtige, koele omgeving.
- spreek mensen gerust aan als ze hoesten of niezen of niet lekker zijn. Vraag of ze contact op nemen met de GGD.
- vermijd handen schudden
- vermijd plaatsen en evenementen met veel bezoekers (denk aan feesten, concerten, beurzen, musea, kerkbijeenkomsten, etc.). 
- Vermijden openbare gebouwen en voorzieningen zoals het openbaar vervoer. Gemeentes kunnen zorgen voor alcoholdispensers.
- Bespreek thuiswerken waar mogelijk. 
- gebruik geen mondkapjes. Verkeerd gebruik kan besmetting en verspreiding juist verergeren.

Om de verspreiding te voorkomen als je wel klachten hebt:
- koorts in combinatie met niezen/hoesten kan duiden op besmetting met het Coronavirus. Neem in dit geval telefonisch contact op met de huisartsenpraktijk. Ga NIET naar de wachtkamer!
- nies / hoest in de elleboog (was je kleren uiteraard goed)
- gebruik papieren zakdoekjes (1 keer gebruiken en weggooien)
- gebruik geen mondkapjes. Verkeerd gebruik kan besmetting en verspreiding juist verergeren.
- blijf thuis en beperk contact met andere mensen.
- bedenk met wie je allemaal contact hebt gehad. In een 'GGD-onderzoek' kan dit helpen.

Voor meer informatie over het nieuwe Coronavirus zie:
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


Bronnen:
https://www.worldometers.info/nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldbevolking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_griep
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevolking_van_Nederland
https://www.ad.nl/binnenland/11-000-toestellen-tegelijk-in-de-lucht-wirwar-aan-vliegtuigen-groeit-nog-flink-door~a829a23d/