Neoweb.nl

Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Meez

 • *
 • 5
 • +3/-0
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #50 on: March 15, 2005, 10:14:30 PM »
Vroeger geloofden geleerden dat er nog een "iets" was waardoor bv radiogolven en licht kon voortbewegen. Een medium dus.
Volgens andere theoretici is er een connectie met andere dimensies. (snaar theorie)

Wat als de ether een medium is en het stroomt naar bv het 4de dimensie. En objecten die in de weg liggen zorgen voor een bepaalde stroming, net als een kei in een riviertje. Dan zal die stroming ook andere objecten in die stroom meesleuren. Of als dat andere object groot genoeg is zal hij in het die stroming worden gesleurd.

Als er ether is die van onze dimensie naar de ander dimensie stroomt, is er waarschijnlijk een potentiaal verschil. Waarschijnlijk zal dat potentiaal verschil zichzelf wel weer opheffen ofzo. Hierdoor bestaat er geen zwaartekracht meer en zal al het massa in het universum naar elkaar toegetrokken met de cohesie en adhesie dingen. Hierdoor zal al het massa weer tot een massa punt eidigen en krijgen weer een big bang en start het verhaal weer van voor af aan.

Bij de weg ik heb dit net uit mijn duim gezogen aan de hand van de informatie uit deze topic  :)

Remco

Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #51 on: March 19, 2005, 03:43:43 PM »
Een voorlopig denkbeeld over de vraag ,wat is de zwaartekracht precies, en de  invloed  ervan op zijn omgeving.

               Wat is de zwaartekracht     G


Toen de BIGBANG  plaats vond,en een oneindig grote spanning, en temperatuur, en druk  zich ontlaadden  in een explosie ,koelde het geheel door de uitzetting enigszins af,waardoor er klontering ontstond, van zich vormende deeltjes (atomen),die tegelijkertijd ook een van het centrum afgaande versnelling meekregen.( tot een snelheid van 300 000 km/sec)
ALLES  na de explosie  kreeg (heeft) dus beweging,!!
Echter in de tijd vindt  er een  afname plaats in de grootte van de versnelling, /snelheid   volgens Newton  gaat geen energie verloren,maar manifesteert zich op een andere manier.   En deze manier is  in dit geval wat we  onder   zwaartekracht G verstaan.
(op een manier zoals gloeiend wordend  ijzer  licht begint uit te stralen.)
Dit doet atomen samentrekken tot materie, De aantrekkingskracht is misschien te gering om per atoom  op te merken, maar vele deeltjes samen is  wel degelijk voelbaar. een lichaam met meer massa zal als gevolg ook een grotere aantrekkingskracht laten zien,  Jupiter zal dus meer gravitatie  hebben dan  onze aarde.
Doordat we  in ,en om ons eenzelfde snelheid/versnelling  hebben, valt het waarnemen ervan weg,doordat het ijkpunt er niet is.
we kunnen daarom ook  niet iets ondernemen ,om het te verminderen/op te heffen.behalve wanneer je de beweging (snelheid) t.o.v.  het beginpunt kunt terugbrengen tot 0
In mijn theorie is de maximale G waarde  begrensd door  de absolute snelheid enerzijds,en de aard van deeltjes,(samenstelling van nog kleinere onder-deeltjes,die ook weer een soorteigen g hebben,)) met ieder een eigen g-effect anderzijds. de  G kracht wordt minder, bij lagere snelheid, en is 0 bij snelheid 0 .
Wanneer  bij 300 000 km/sec  de waarde 1 is, varieert de waarde dus tussen 0 en 1.   HetG-effect is niet lineair,maar verloopt logarithmisch.,omdat de aard van het ontstaan, (van niets tot iets, is een grotere sprong ,dan van groot naar klein  dit veel aanneemlijker maakt.)

vervolg,
Uit het feit dat snelheid/versnelling, in waarde variert, als de richting t,o.v de oorsprong,(BIGBANG) als gevolg van botsingen tussen deeltjes onderling ook verandert,verandert de waarde G ook.  Er zijn zodoende  deeltjes,die minder snel zich  verwijderen, en andere die sneller zijn,,dit geeft ook G-verschil.
Wanneer een deeltje een cirkelbeweging maakt,stel de ene halve baan  precies van de oorsprong af, (neemt G  toe,) en de andere helft  er naar toe, (neemt G af,)  het is voor te stellen dat  de G -waarde kortstondig zo  klein wordt, dat hij daardoor losraakt van de kern,, en verdwijnt,  ..... radioactieve straling is het gevolg.
Misschien schuilt ook hierin  de verklaring voor het raadsel, dat er blijkbaar naar believen deeltjes dan wel straling  wordt uitgezonden.

wordt vervolgd.
 ;)Welke  thans vastgestelde wetten spreken mijn theorie (voorsstelling) tegen,?

groet, Remco

« Last Edit: March 22, 2005, 09:27:08 PM by Remco »

Offline Brammix

 • ***
 • 116
 • +30/-7
 • Mmmm...
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #52 on: March 21, 2005, 03:53:42 PM »
newton zegt zwaartekracht is een massa
einstein zegt dat het een vervorming van tijd- ruimte  is en die zwaartekracht uit vloeit door het aanwezigheid van massa.

zal zwaartekracht niet een kracht zijn dat bestaat door de massa gehalte die aanwezig is op een planeet (misschien)

Ben je misschien bekend met de wetten van Newton? Van wie heb jij in !#$# naam natuurkunde gehad? Of heb je dat maar overgeslagen? En dan wel lekker interessant doen op zo’n forum… jaja.

Neem dit maar eens door: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gravitatiewet_van_Newton

Voor jou gaat met name de gravitatiewet op, als je dat snapt ga dan interessant lopen doen over Einstein.

dit klinkt redelijk en het is in ieder geval geen buitensporige conclusie.

DUHHH

Wat ik niet snap aan zwaartekracht is dat het een oneindige energie bron is (totdat de aarde kapot gaat ofzoiets) en hoe kan massa (massa van wat) nou een soort magnetisch veld, maar het is ook niet echt magnetisch, oproepen. Als wij, op een paal de lucht in, 2 korrels zand vlak naast elkaar leggen dan gaan ze toch ook niet naar elkaar toe. En dan bedoel ik dat de wind, zon water en nog meer van dat soort onzin niet in contact kunnen komen, op welke manier dan ook, met dat zand.

JA dat gaan ze wel!! (de kracht is heel klein, reken maar met Newtons gravitatiewet uit hoe groot de kracht is die de zandkorrels op elkaar uitoefenen is.

Quote
Wat ik mij afvraag is waarom zit zwaartekracht in alles zit. Er is niets dat niets weegt, behalve vaccuum maar wat is vaccuum dan precies. En als zwaartekracht oneindig is hoe kan het dan dat de maan langzaam van ons weg "zweeft" en wij rustig bij de zon blijven. En hoever strekt zwaartekracht want Jupiter is, de tot nu de planeet met de meeste massa in ons zonnestelsel die we kennen en daarmee ook degene met de meeste invloed op ons zonnestelsel. Maar worden wij ook aangetrokken tot andere zonnestelsel of andere zonnestelsels tot ons, idem met de melkwegen.
Als zwaartkracht iets is dan moet alles uiteindelijk naar 1 punt terug keren en dan 1 iets worden met ongelooflelijke zwaartekracht. Zwarte gaten???????

Bijna al je vragen zijn gewoon met Newtons wetten te beantwoorden, kun je zelf uitrekenen en beredeneren. Je laatse vraag is er een waar “de geleerden” het ook nog niet over eens zijn.


En Remco, je hebt het steeds over afnemende en toenemende G, Bedoel je de constante G of de zwaartekracht g??

Remco

Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #53 on: March 21, 2005, 05:29:14 PM »
Het veranderen van richting ,als gevolg van botsing ,of aantrekking,, dus het afwijken van de oorspronkelijke weg,gedicteerd door de explosie,geeft  een evenzo veranderende  aantrekkingskracht,die  uiteindelijk  tot cirkelbanen  zal leiden.   (kost minste energie)
meestal  is er een gedeelte van de cirkelbaan die  min of meer richting de oorsprong (richting explosiepunt) wijst,en aan de tegenovergestelde  kant er vanaf.  Dit heeft een wisselende  G tot gevolg, en daardoor wordt een golfbeweging  het gevolg.  de mate van gunstigheid t.o.v. de oorsprongbepaalt de amplitude van de golf, wat in bv licht  zich manifesteert in de verschillende kleuren.
Ik stel  dat  licht bestaat uit quantums van energie, die zich manifesteren in een golfbeweging !
Het zijn uitgetreden  deeltjes,(elektronen,?) die aan materie wisten te ontsnappen zoals hierboven reeds is beschreven. Het botsen tegen  andere materie,, voedt  die materie  dan weer, zodoende blijft  materie op zich
neutraal,en kan dit proces eindeloos doorgaan.

Aangezien  de snelheid/versnelling  overal is, zal ook overal dit proces van baanverandering constant plaatsvinden,zoals bij snooker (biljart) .  Bijgevolge  zal de kosmos zich  voor ons overal  manifesteren in de vorm van trilling.!!

 (wordt  vervolgd)

Eerst even een verduidelijking,
Ik tracht  een verklaring te geven , over het ontstaan,en wezen  van de zwaartekracht, alsmede  de gevolgen die dit  heeft op vele verschijnselen.
Wanneer ik spreek van G  heb ik het over  de zwaartekracht, die een deeltje op een bepaalt moment bezit. In mijn theorie is die variabel in sterkte,,al naar gelang dat (allerkleinste ) deeltje , ( of verzameling van die kleinste deeltjes die zich samen  exact als het kleinste deeltje gedragen,,)  zich van de bron verwijdert,dan wel door botsing uit zijn baan gerakend zich  onder een hoek t.o.v. de bron verwijdert, in het laatste geval is /wordt de G kleiner.
In mijn optiek is G  variabel  in grootte.

Uiteindelijk zal   de gravitatiekracht  moeten ophouden te bestaan, (als de uitdijsnelheid 0 wordt)
Het gevolg is dan dat de "kleefkracht"  verdwijnt,en de materie weer uiteenvalt ,(Wat het doet ,omdat  net voor  de stilstand de  intrinsieke  spanning (druk,)  groter is, ( door de samengebalde massa,)dan de op dat moment nog heersende G kracht,
Het uiteenvallen heeft  een vergroting van volume tot gevolg,die drukverhogend werkt, (een zeer hoge druk met klein volume verandert in een lagere druk met groter volume,  daardoor  neemt de druk in het heelal   weer  toe,  wat  tot gevolg heeft dat  de snelheid,en de daardoor ontstane  zwaartekracht ook weer toenemen.
Deze gang van zaken duurt in een evenwichtssituatie  heel lang.

(wordt vervolgd)
« Last Edit: March 22, 2005, 11:16:42 AM by Remco »

Offline Brammix

 • ***
 • 116
 • +30/-7
 • Mmmm...
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #54 on: March 21, 2005, 08:20:47 PM »
Quote
Eerst even een verduidelijking,
Ik tracht  een verklaring te geven , over het ontstaan,en wezen  van de zwaartekracht, alsmede  de gevolgen die dit  heeft op vele verschijnselen.
Wanneer ik spreek van G heb ik het over  de zwaartekracht, die een deeltje op een bepaalt moment bezit. In mijn theorie is die variabel in sterkte,,al naar gelang dat (allerkleinste ) deeltje , ( of verzameling van die kleinste deeltjes die zich samen  exact als het kleinste deeltje gedragen,,)  zich van de bron verwijdert,dan wel door botsing uit zijn baan gerakend zich  onder een hoek t.o.v. de bron verwijdert, in het laatste geval is /wordt de G kleiner.

De G die jij bedoelt is g, G is de gravitatieconstante waarmee oa g te berekenen is.

En ja, g is variabel, volgens Newton al. Hangt oa af van de grote en de vorm van de massa's en de onderlinge afstand tussen deze massa's.

Wat is precies het probleem met de huidige theorieen?


Remco

Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #55 on: March 21, 2005, 09:29:12 PM »
Hi, mijn probleem is dat ik onvoldoende weet  van de theoretische natuurkunde om eventuele   fouten in mijn theorieen , ( bv omdat ze in conflict komen met reeds vaststaande theorieen/ wetten) te corrigeren,/veranderen, en hierbij op deze  site hulp/ondersteuning zoek van terzake "slimme jongens",....
« Last Edit: March 21, 2005, 09:41:42 PM by Remco »

Offline sparky

 • *****
 • 323
 • +46/-4
 • Gender: Male
 • Techniek is voor iedereen!
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #56 on: March 21, 2005, 09:42:59 PM »
De huidige theorien doen niets te kort, we kunnen er uitstekend mee rekenen.
Maar ze verklaren niet het mechanisme achter zwaartekracht. Hoe weet zwaartekracht waar objecten zich bevinden etc.

Het idee van een gekromde ruimte is een beetje een dom idee. (al komt het van Einstein).
Als je een deuk maakt in een plat vlak zal een object daar langzaam aan in vallen.
Maar dat vallen naar een lager gelegen punt is alleen te verklaren met zwaartekracht. Anders zou een object nooit naar dat lager gelegen punt willen. Dus je verklaard zwaartekracht met een nieuwe kracht die ook objecten naar beneden trekt (dus ook een zwaartekracht)

Dus hoe werkt dan die zwaartekracht in die theoretische voorstelling? Ook weer met een deuk in een doek? Etc.
Dat verklaart de werking van Zwaartekracht dus voor geen meter! Het verschuift het probleem alleen naar een nieuw model. (waar we gelukkig wel weer mee kunnen werken!)

Ik vindt de ideeen van Remco best plausibel. Al dienen ze zeker nog wel gestaafd te worden en verder onderzocht te worden.

Het uitstoten van straling is dan misschien wel per atoom te voorspellen.
Kunnen we in de toekomst radio-actieve atomen gebruiken als 'data-dragers'Remco

Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #57 on: March 21, 2005, 09:47:18 PM »
Quote
Eerst even een verduidelijking,

Ik tracht  een verklaring te geven , over het ontstaan,en wezen  van de zwaartekracht, alsmede  de gevolgen die dit  heeft op vele verschijnselen.
Wanneer ik spreek van G heb ik het over  de zwaartekracht, die een deeltje op een bepaalt moment bezit. In mijn theorie is die variabel in sterkte,,al naar gelang dat (allerkleinste ) deeltje , ( of verzameling van die kleinste deeltjes die zich samen  exact als het kleinste deeltje gedragen,,)  zich van de bron verwijdert,dan wel door botsing uit zijn baan gerakend zich  onder een hoek t.o.v. de bron verwijdert, in het laatste geval is /wordt de G kleiner.
is.

En ja, g is variabel, volgens Newton al. Hangt oa af van de grote en de vorm van de massa's en de onderlinge afstand tussen deze massa's.

Wat is precies het probleem met de huidige theorieen?
------------------------------------------------------------------------
Ik heb geen probleem met de huidige theorieen , wil alleen graag opmerkingen,waar mijn theorie in botsing komt met andere  reeds meer "gesettelde" denkbeelden.
Er wordt  overal wel met de zwaartekracht gewerkt, maar niet  uitgelegd wat het is , ik probeer deze leemte op te vullen.

Ik heb mijn  berichten hier  inmiddels  verbeterd.
« Last Edit: March 22, 2005, 11:41:48 AM by Remco »

Offline Brammix

 • ***
 • 116
 • +30/-7
 • Mmmm...
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #58 on: March 22, 2005, 08:23:59 AM »
Het idee van een gekromde ruimte is een beetje een dom idee. (al komt het van Einstein).
Als je een deuk maakt in een plat vlak zal een object daar langzaam aan in vallen.

Er wordt door massa ook geen deuk gemaakt in een plat vlak, maar in een de drie dimensionale ruimte!

Quote
Maar dat vallen naar een lager gelegen punt is alleen te verklaren met zwaartekracht. Anders zou een object nooit naar dat lager gelegen punt willen. Dus je verklaard zwaartekracht met een nieuwe kracht die ook objecten naar beneden trekt (dus ook een zwaartekracht)

Dus hoe werkt dan die zwaartekracht in die theoretische voorstelling? Ook weer met een deuk in een doek? Etc.
Dat verklaart de werking van Zwaartekracht dus voor geen meter! Het verschuift het probleem alleen naar een nieuw model. (waar we gelukkig wel weer mee kunnen werken!)

Het mooie van Einsteins theorie is dat juist geen "onzichtbare" krachten meer nodig zijn (die dus ook niet verklaard hoeven).

Wel stoer om Einsteins idee van gekromde ruimte "dom" te noemen hoor. Maar ik denk dat je het nog niet helemaal begrijpt.

De "deuk in doek" voorstelling is ook een voorstelling, om het voor ons een beetje "begrijpbaar" te maken. Om een "krom getrokken" ruimte voor te stellen moet je wel even moeite doen.

Omdat de ruimte "krom" getrokken wordt door massa lijkt het voor de massa die in deze kromme ruimte terechtkomt alsof het gewoon recht door de ruimte gaat.

PS Om de man op de maan te zetten had de NASA meer dan voldoende aan Newtons wetten. Misschien een tip (voor allen die er slecht mee bekend zijn), neem eerst Newtons wetten eens door en stoei daar wat mee.

Offline Brammix

 • ***
 • 116
 • +30/-7
 • Mmmm...
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #59 on: March 22, 2005, 08:31:39 AM »
Hi, mijn probleem is dat ik onvoldoende weet  van de theoretische natuurkunde om eventuele   fouten in mijn theorieen , ( bv omdat ze in conflict komen met reeds vaststaande theorieen/ wetten) te corrigeren,/veranderen, en hierbij op deze  site hulp/ondersteuning zoek van terzake "slimme jongens",....

Aha, daar was ik al een beetje bang voor. Kan je wel berekeningen doen met Newtons wetten? hier http://nl.wikipedia.org/wiki/Gravitatiewet_van_Newton staat het heel netjes uitgelegd, met beschrijving erbij.

Misschien heb ik het mis hoor maar het lijkt alsof je over deze dingen nachten wakker hebt gelegen, en duik je veeeeeeel te snel veeeeeeeel te diep en kom je dan problemen tegen die geen probleem zijn. Niet te snel te moeilijk doen hoor.

Ik hoor het wel.


Offline Brammix

 • ***
 • 116
 • +30/-7
 • Mmmm...
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #60 on: March 24, 2005, 08:37:31 AM »
Waar is Remco gebleven? Slachtoffer geworden van de zwaartekracht?

Offline Remco2

 • *
 • 5
 • +3/-0
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #61 on: March 27, 2005, 05:01:58 PM »
Hi  ,

Remco moet eerst verder nadenken (bijleren),hij stuitte op een  innerlijke tegenspraak in zijn  verdere  fotonenbeschrijving,.. ???
Ik ben eerst bij pianostemmen/zelfzwevers hier,..     

groet.
 


Offline parrabeat

 • *
 • 2
 • +1/-0
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #62 on: June 09, 2005, 03:10:52 PM »
als zwaartekracht golven zijn net zoals elektromagnetische golven dan moet je die tog met een andere golf kunnen tegenhouden/ opheffen :D net als 2x een plusmagneet of bv. het in fase zetten van muziek.

Offline energysus

 • **
 • 59
 • +13/-0
 • Gender: Male
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #63 on: July 16, 2005, 12:38:01 PM »
Zware massa is verbonden met zwaartkracht. Twee materiele objecten ondervinden van elkaar een aantrekkende kracht; zijn de respectievelijke massa's m1 en m2 dan ondervinden beide een aantrekkende kracht, zwaartekracht of gravitatiekracht geheten, in de richting van het andere object ter grootte van

Fz=G.(m1.m2/ r²) waarin G(de gravitatieconstante (6,67.10^-11 Nm²/kg²) en r is de afstand tussen beide objecten.
don't make too much love because then there are more people who die in war.

Offline energysus

 • **
 • 59
 • +13/-0
 • Gender: Male
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #64 on: July 16, 2005, 12:51:23 PM »
En met behulp van deze formule bewijs je ook dat als je van het dak afvalt, niet alleen jij naar de aarde 'valt' maar de aarde ook jou tegemoet komt.

« Last Edit: July 16, 2005, 01:07:20 PM by energysus »
don't make too much love because then there are more people who die in war.

Offline energysus

 • **
 • 59
 • +13/-0
 • Gender: Male
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #65 on: July 16, 2005, 01:01:06 PM »
Hieruit concludeer ik dus dat zwaartekracht een soort van elastische eigenschappen heeft! Denk aan een elastiek met aan het ene eind een bal en aan het andere eind een iets kleinere bal. Als je de afstand tussen de ballen vergroot en uiteindelijk tegelijk loslaat, zal de kleinere bal sneller het midden bereiken. Dat komt omdat de grotere bal een grotere traagheid bezit. Zo is het met de aarde en iemand die van het dak flikkert ook! De afstand die de persoon aflegt richting de aarde toe is groter dan de afstand die de aarde richting die persoon toe aflegt. Dat komt omdat de aarde een grotere traagheid heeft dan die persoon? interessant.
don't make too much love because then there are more people who die in war.

Offline Robert

 • *****
 • 3.158
 • +269/-11
 • Gender: Male
 • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #66 on: July 16, 2005, 02:41:02 PM »
Ik zie onderhand al aardig wat ideeen en feiten langskomen, maar er is voor mij nog geen bevredigend antwoord op de hoofdvraag / hoofdvragen.

"Hoe weet de aarde dat hij om de zon moet draaien?"

Ik denk zelf dat er een mogelijke theorie is, die wel even heel raar gaat klinken.

Ieder deeltje in het universum is oneindig groot.
Er lopen een soort vaccuum buizen(zwarte lijnen) uit het deeltje als een waaier.
Dus ieder deeltje staat via de vaccumbuizen met elkaar in contact en ieder deeltje weet van dus elkaars bestaan af.
Op het kruisvlak van vaccuumbuizen, onstaan zuigcorridors (rode lijnen)
Magnetisme volgt precies dezelfde banen van deze zuigcorridors.
Ook baanversnellingen volgen deze lijnen.
grote massa's hebben een 'dichtere' opeenpakking van vaccuumbuizen.
kleine massa's zoals licht hebben ook een waaier van vaccuumbuizen, maar veel minder.
Dit verklaart waarom licht niet snel wordt aangetrokken. (tenzij ze dicht in de buurt van grote massas komen, of als het vaccumrooster wordt gekanaliseerd door bijvoorbeeld lenzen)
Doordat licht overal van alle kanten wordt aangetrokken, maar toch grotendeels rechtdoor gaat, ontstaat er een soort natuurlijke trilling in de baan van het lichtdeelte.
Deze trilling is hier op aarde vrij constant (niet meetbaar inconsistent) Het zou best kunnen dat ergens anders in het heelal, licht een andere trilfrequentie heeft, omdat de omringende massa (sterrenstelsels etc) anders is.
Wanneer licht in de buurt komt van een atoomkern, wordt het foton onderdeel van deze massa. (absorbtie)

Magneetlijnen gehoorzamen deze lijnen ook.

Ik pleit voor herinvoering van het begrip 'ether'


Offline djmarco

 • **
 • 55
 • +12/-0
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #67 on: August 06, 2005, 04:12:17 PM »
in principe zouden we door de middelpunt vliedende kracht van de aarde af moeten vliegen, maar dit gebeurt niet omdat de aarde als een soort oversized satteliet om de zon heen draait en wij dus ook. we blijven dus bij de aarde omdat we om de zon heen draaien

afstand zon - aarde is 300 jaar met een raceauto, en wij gaan 3,14 keer zo ver in een half jaar, de middelpunt vliedende kracht is hierbij vergeleken verwaarloosbaar.

en je wordt als het ware meegesleurd in een galactische slipstream

op dezelfde manier blijft de aarde bij de zon, omdat beide met ongeloofelijke snelheid door het heelal suizen.

het gaat om je referentiekader, jij denk nu dat je achter je pc stilzit, dit is ten opzichte van de aarde. maar ten opzichten van de zon ga je net zo hard als anders en ten opzichte van de "ruimte" ga je nog harder
« Last Edit: August 12, 2005, 12:27:52 PM by djmarco »

Offline djenghiz

 • *
 • 13
 • +4/-0
 • Gender: Male
 • De oplossing volgt vanzelf.
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #68 on: August 26, 2005, 11:42:26 PM »
in principe zouden we door de middelpunt vliedende kracht van de aarde af moeten vliegen, maar dit gebeurt niet omdat de aarde als een soort oversized satteliet om de zon heen draait en wij dus ook. we blijven dus bij de aarde omdat we om de zon heen draaien

Ik zie het dan gebeuren dat je een soort slingereffect krijgt waardoor je des te harder van de aarde afgesmeten wordt!

Nee, het lijkt me eerder een kwestie van simpele mechanica. Krachten zijn te ontleden in vectoren.
aangezien de bolling van de aarde t.o.v. mij erg groot is, is mijn horizontale vector1 (de raaklijn aan het aardoppervlak) erg groot. Ik wordt dus eigenlijk met een vaart van ±1666km/h opzij geduwd. (zo snel was ik overigens al bij mijn geboorte ;D).
Deze kracht is te verwaarlozen (en wordt ook niet opgeheven *1) aangezien het "van de aarde afslingeren", loodrecht op het aardoppervlak moet werken, tegengesteld aan de zwaartekracht.
De overgebleven kracht (vector2) loodrecht op het aardoppervlak is relatief klein en kan daardoor makkelijk door de zwaartekracht overwonnen worden.

Het is al een aantal jaar geleden dat ik mechanica heb gehad. Volgens mij gaat deze theorie goed, of verhaspel ik nu wat?

Enfin, dit geeft nog geen antwoord op de oorspronkelijke vraag wat zwaartekracht is. Daar ben ik nog mee bezig  ;)

*1: Indien deze kracht werd opgeheven zou ik van de aarde afschieten doordat mijn snelheid t.o.v. de aarde toeneemt (de aarde onder mij door draait). Ik zou zo richting het westen verdwijnen, daar waar de zon ook ondergaat (ongeveer).

Offline djenghiz

 • *
 • 13
 • +4/-0
 • Gender: Male
 • De oplossing volgt vanzelf.
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #69 on: August 27, 2005, 12:37:36 AM »
Balen, net een heel bericht gemaakt, wordt ik eruit geslingerd  ;)
Nogmaals:

Ik heb een probleem met het magnetiche aspect van je tekst.
Magneetlijnen gehoorzamen deze lijnen ook.

dat doen ze niet. Zwaartekracht ontstaat rond het middelpunt van een verzameling massa en waaiert als een bol uit. vergelijkbaar met de vacuumbuizen.
Magnetische velden echter hebben een begin en een eindpunt en ook een variabele richting. Ze lopen van de noord- en zuidpool binnendoor en buitenom. Dit houd in dat ze soms evenwijdig, en soms loodrecht op de zwaartekracht lopen.
Ze volgen de zwaartekracht dus niet.

Wat wel interessant lijkt is dat magneetlijnen evenwijdig aan de draaiing van de aarde ontspringen, loodrecht op de middelpuntvliedende kracht. Zou dit misschien een soort reactie kunnen zijn op het effect dat de zwaartekracht heeft. Zwaartekracht houd alles bij elkaar terwijl het uit elkaar wil vallen. de magnetische kracht is hier de tegenovergestelde vector van. (actie = reactie).

Ook een punt dat in deze discussie vaak naar voren komt is de donkere materie. Aangezien licht bij zijn snelheid toch een massa heeft, is het dan niet mogelijk dat al het licht in ons universum gezamenlijk het gewicht van de ontbrekende materie heeft. Zelfs 's nachts is er heel veel licht. Het valt wel niet allemaal in mijn oog maar het is er wel! Als ik naar een ster kijk en ik stap 1 meter opzij zie ik hem nog steeds. Dat houdt in dat er dus een bol van licht is rond die ster van Inhoud bol = 4/3·pi·r^3 waarbij je de straal in lichtjaren mag invullen. Deze straal van deze bol wordt 300.000 km/sec groter. Dat is een enorme hoeveelheid massa! Zeker als je nagaat hoeveel sterren er zijn.

Nou heb ik niet bepaald een antwoord gegeven op de vraag wat zwaartekracht is maar misschien wat nieuw voer voor discussie gegeven?

Offline djenghiz

 • *
 • 13
 • +4/-0
 • Gender: Male
 • De oplossing volgt vanzelf.
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #70 on: August 27, 2005, 01:04:47 AM »
leuk om door te lezen nu we het toch over zwaartekracht hebben :) .

http://www.astro.uu.nl/~strous/AA/nl/antwoorden/zwaartekracht.html

Offline BeNe

 • *
 • 28
 • +9/-0
 • Neoweb:Innovatie, Technologie, Duurzaamheid & Milieu
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #71 on: August 30, 2006, 09:01:32 PM »
Licht is een vorm van Magnetisme

Naast magnetische kracht heb je
Radioactieve krachten
... krachten (kan niet op de naam komen)
en zwaartekracht

zwaartekracht is echter veel zwakker in vergelijking van de andere krachten (theoretici denken dat dit is omdat ze slechts gedeeltelijk zich in onze "normale" "ruimtelijke" dimensie bevinden.

Daarom ook dat bij voldoende grote massa (bvb een planeet) je al duidelijk kan zien dat het licht afgebogen wordt (omdat het aangetrokken wordt door die planeet)

Offline evolution

 • *
 • 4
 • +1/-0
 • Neoweb:Innovatie, Technologie, Duurzaamheid & Milieu
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #72 on: March 21, 2007, 07:51:59 PM »
Volgens mij is zwaartekracht een streven van materie naar een toestand van in rust zijn en tijdloos zijn. Hoe groter de massa hoe groter dit streven. Het heelal is nog steeds bezig met het zoeken naar dit punt van rust.( evenwicht )

Stel je boort een gat loodrecht naar beneden door het middelpunt van de aarde tot de andere kant... Je gooit er een voorwerp in, wat zal dit voorwerp doen? ... Volgens mij zal het na lange tijd uiteindelijk in rust zijn in het middelpunt van de aarde ( het heeft zijn ruimtelijke rust gevonden ), maar eigenlijk neemt het nog deel aan het streven omdat de aarde dit element opgenomen heeft in zijn massa

Offline matti

 • ****
 • 278
 • +13/-2
 • Gender: Male
 • Neoweb:Innovatie, Technologie, Duurzaamheid & Milieu
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #73 on: March 22, 2007, 09:19:10 PM »
Er is ook een theorie die aanneemt dat gravitonen bestaan dit zijn:

Graviton
Het graviton is een hypothetisch elementair deeltje dat de zwaartekracht overbrengt in de meeste kwantumzwaartekrachtsystemen.
Om dit te doen moeten gravitonen altijd aantrekken (zwaartekracht stoot nooit af); ze moeten over elke afstand aantrekken (zwaartekracht is universeel) en ze moeten in oneindige aantallen voorkomen (om de sterke zwaartekracht van sterren te verklaren).
Tot nu toe zijn gravitonen nog niet waargenomen.
Gravitonen zouden de lege ruimte innemen en ook verantwoordelijk kunnen zijn voor de donkere materie.
De snarentheorie voorspelt het bestaan van gravitonen.

Ik denk dat dit de meest aannemelijke theorie is.

Offline Pascal

 • *
 • 27
 • +3/-2
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #74 on: June 30, 2008, 03:41:52 PM »
Zwaartekracht is fusie energie (samentrekken) dit gaat over in fissie energie (afstoten) door middel van verbranding van materie. (kernfusie) Je kan dit ook stofwisseling noemen net zoals wij deze hebben.

Waarom eten wij ? om te overleven.
Waarom trekt materie aan ? om te overleven.

Wat komt daar uit voort? nieuwe energie.

Dit heet metabolisme( het opeten van materie )

Maar waarom zou dit fenomeen dat in alle materie is terug te vinden optreden?
Dit komt door energie afname vanaf de Big Bang. Door het samentrekken wordt de energie die een bepaalde materie heeft langer behouden.

Het is eerst waterstof die alle mogelijkheden om zichzelf te verbranden gebruikt om deze enerigie te behouden, deze materie cyclus eindigt bij Uranium.

Is het niet gek dat wij deze zwaarste materie nu gebruiken via de omgekeerde weg ? (fissie energie).

Zwaartekracht is een niet opzichzelf staande kracht maar is er alleen samen met fissieenergie (uitdijing).

Fusie en fissie vormen daarom samen een éénheid.
Dit alles is dan ook cycling en re-cycling ''tegelijker tijd''.

Dat Einstein's theorie tijd ruimte kromming aangeeft komt doordat fusie energie sterker is dan fissie energie. 

Dit proces is oneindig en gaat heen en weer of te wel uni en versum.

Er komt een moment in het heelal of het geheel aan materie wanneer de fusie energie weer de overhand krijgt..... als de fissie energie door verbranding niet voldoende weerstand meer kan bieden.

Dat dit moment niet zo ver in de toekomst ligt als wij ''denken'' komt doordat denken rechtlijnig analyseren is, terwijl alles in ''cycli'' verloopt.
« Last Edit: July 03, 2008, 09:24:51 PM by Pascal »

Offline matti

 • ****
 • 278
 • +13/-2
 • Gender: Male
 • Neoweb:Innovatie, Technologie, Duurzaamheid & Milieu
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #75 on: June 30, 2008, 08:44:56 PM »
Eum zwaartekracht is geen fusie-energie.

De materiecyclus eindigt ook niet bij uranium.
Deze stopt al bij ijzer verder, om toch zwaadere elementen te produceren moet er een supernova plaatstvinden waarbij er energie word ingestoken om die elementen te maken.

En eum materie die aantrekt om te overleven dat neigt naar filosofie.

Sorry maar zwaartekracht is gewoon buiging van de ruimte waardoor alle voor onze rechtlijnige bewegingen omgebogen worden.
Dit is de simpele uitleg, om het echt goed te verstaan moet je een boek lezen.
"Zwaartekracht van aristoteles tot einstein" echt een goed boek!

Offline sparky

 • *****
 • 323
 • +46/-4
 • Gender: Male
 • Techniek is voor iedereen!
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #76 on: June 30, 2008, 09:46:44 PM »
Ik denk dat ik Pascal wel een beetje kan volgen.

Wij denken dat alles is begonnen met een big-bang en toen waterstof en toen grote gaswolken, kernfusie, heliumkernen en alle andere atomen. Totdat er uiteindelijk in supernova's en andere energierijke catastofes de echt zware elementen zoals uranium etc tevoorschijn kwamen.

Maar bekijk dat proces eens over een periode van miljarden jaren. Van de big-bang tot nu en misschien nog wel veel verder.

Dan zie je eigenlijk dat alle massa en energie zich in één van die fasen bevindt. Het ene atoom is 'nog'  superlicht, het andere atoom is al weer tot een supermassieve kern gevormd. De lichte kern zal wellicht een keer fuseren tot een helium kern of nog hoger.. terwijl de zware kernen wachten totdat ze vervallen.

Uiteindelijk is dit proces zo grootschalig en dynamisch dat dit eigenlijk niet te ontkennen valt.

Als je het heelal als een machine ziet, gaat er aan de ene kant waterstof en energie in, en komt er helium uit.
Net zoals in een lichaam er zuurstof en suiker ingaat en er water en CO2 ontstaat. In het lichaam het dat de stofwisseling.

In het heelal worden de atomen op grote schaal hervormd tot andere atomen. Een soort 'atoomwisseling'  of 'stofwisseling' dus.

Echter zegt dat inderdaad weinig over zwaartekracht.

Aan de ene kant is er zwaartekracht en een uitdijende kracht. Maar wat dat met de materie-cyclus te maken heeft is mij ook onduidelijk.

Offline Pascal

 • *
 • 27
 • +3/-2
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #77 on: July 01, 2008, 08:06:26 PM »
Ja zo bedoel ik het een beetje...

Ik probeer het simpel te zien in het weten dat de kosmische processen identiek zijn als hier op aarde.

En dan wil ik de vraag stellen, ''waarom'' denken jullie dat materie elkaar aantrekt?

Naar mijn mening is daar het antwoord op de vraag te vinden, niet wat zwaartekracht is maar waarom het er is ?

Ik weet zeker dat er nooit een begin is geweest in het heelal en dus ook geen einde... het is er altijd. Dit is zo omdat alles wat daarin leeft meedoet aan het kosmische spel voor oneindig bewegen.

Door oude wijsheden werdt ons nagelaten dat alleen het allerkleinste en het allergrootste zijn weg naar oneindigheid heeft gevonden en dat alles wat daar tussen ligt behebt is met eindigheid.
Tevens lieten zij ons na dat alles wat beweegd leven is en dat dit bewegen is cycli verloopt, kent men één cyclus vanuit het heelal dan kan men alle andere daaruit afleiden, dit omdat zij allen uit elkaar geboren zijn.
 
Zwaartekracht is er omdat de atomen samen meer energie kunnen behouden om hun terugval of verval tegen te gaan. Deze terugval komt doordat het andere deel van de kosmos meer inkrimpt dan uitdijt.

Het is hetzelfde als in koude winterdagen de mensen vroeger bij elkaar kropen om de warmte behouden. (dus energie behouden) Dit is voor alle materie gelijk.

De materiecyclus is er in mijn ogen om weer energie op te wekken. Het zijn de mogelijkheden en/of eigenschappen die waterstof heeft om te laten onstaan wat er is voor energie behoud. (evolutie of specialisatie)

Het zwartegat is een soort motor achter alles wat er is omdat deze de stof die opgebrand is en dus niet meer in fussie kan gaan opzuigt.
Dit zwartegat heeft ook weer fasen van groeistuipen en fasen van rust gehad.
Brandt er veel materie op dan kan hij groeien van deze stof en houd daarmee de kosmos schoon.
In zijn fase van rust hoopt het stof zich op en onstaan er nieuwe sterren en planeten enz. enz....totdat de evolutie ten einde loopt. Dit proces heet gewoon recycling van stof om weer tot stof te vergaan.

Je kan het vergelijken met een grote zwangerschapscyclus die indentiek verloopt met fase van groei en fase van specialisatie. Bij de fase van groei is er voldoende voeding aanwezig, bij de fase van specialisatie is er voedingsnood en gaan de cellen samenklonteren en specialiseren. Dit alles gaat door totdat het kind volgroeid is en/of het zwartegat, dan wordt er geen stof/voeding meer opgenomen en vecht het kind zich naar buiten en de moeder of ''melkweg'' vecht ook voor overleven.
Een Bigbang en Bigcrunch.

De kosmos is gewoon één groot zwangerschapsproces.

Ik vind het ook niet zo gek dat de wetenschappers zeggen.... ''De kosmos is nog springlevend''
Maar dit is wel omdat het zwartegat bijna volgroeid is en daarom geen of minder stof meer aanzuigd waardoor er stofhopen en veel nieuwe sterren onstaan.

Het einde van dit deel van de kosmos duurt dan ook zeker niet meer zolang als wetenschappers denken. De mens zelf is immers de laatste in dit hele evolutie proces om de aarde zijn baan om de zon langer te laten draaien, vandaar zoveel energie opwekking door ons en tevens onze overgroei met alle problemen waar we nu tegen aan kijken.
Maar wij doen dit wel als tegenwicht tegen de zwaartekracht en dus voor de kosmische oneindigheid.
De mens wordt niet voor niets de kroon op gods schepping genoemd.

Ik weet dat het verhaal een beetje door elkaar opgezet is maar dat komt gewoon omdat alles in alles is en dus alles ermee te maken heeft.

Wetenschappelijke bewijzen zijn er helaas niet voor. Dat komt omdat de mens niet meer zuiver kan zien en alleen nog ''denkt'' te weten. Het verhaal over de mens en zijn denk evolutie is dan ook erg lang en interessant.

Snappen jullie het ?
« Last Edit: July 01, 2008, 08:21:32 PM by Pascal »

Offline matti

 • ****
 • 278
 • +13/-2
 • Gender: Male
 • Neoweb:Innovatie, Technologie, Duurzaamheid & Milieu
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #78 on: July 01, 2008, 08:55:23 PM »
Het klopt niet wat je zegt.

Offline Pascal

 • *
 • 27
 • +3/-2
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #79 on: July 02, 2008, 01:41:51 PM »
Ja het ''klopt'' wel....alles heeft een hartslag (inkrimpen-Uitdijen, actie-reactie enz. enz.)

Offline matti

 • ****
 • 278
 • +13/-2
 • Gender: Male
 • Neoweb:Innovatie, Technologie, Duurzaamheid & Milieu
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #80 on: December 26, 2008, 02:32:16 PM »
Het antwoord is ongelovelijk simpel.
Het is lang geleden dat ik me nog eens heb laten zien en in de tijd ertussen ben ik fysica gaan studeren aan de universiteit gent.
Ik heb enkele vragen aan een prof van mij voorgesteld en die antwoordde daar zeer simpel op.
Ik heb ook gevraagd of mijn denkwijze de juiste was en hij zei van wel!

dus even mijn denk wijze en die van alle grote wetenschappers van de laatste 80 jaar ten aanzien van zwaartekracht.
De zwaartekracht is GEEN kracht, het is een invloed!
Objecten met een relatieve grote massa ten opzichte van iets anders zoals zon aarde, aarde voetbal.
Dus laten we de zon als voorbeeld nemen die buigt de ruimte om zich heen, die buigt de ruimte zo zwaar dat opdat de aarde op zijn rechte baan zou blijven, die hij normaal in een niet gekromde ruimte gewoon zou afleggen.
De zon heeft de ruimte om hem echter zodanig gekromd dat het rechte pad dat de aarde aflegt een cirkel geworden is!
massas bewegen altijd op een rechte lijn in de ruimte zoals zon, aarde, voetbal elk om iets met genoeg massa om de ruimte rond het te buigen tot iets van een ellipsvorm.

Zwaartekracht is dus geen eigenschap van materie maar van ruimte, het higgsdeeltje zou dan verantwoordelijk zijn voor het buigen van de ruimte rondom de materie, dus daarom is zwaartekracht een eigenschap zoals dat elektronen negatief geladen zijn een protonen positief geladen zijn.

Anti materie is gewoon het tegengestelde van gewone materie dus een elektron word een anti elektron(positron) dus ze hebben hier een tegengestelde lading dus trekken ze mekaar aan.
Een positron en een proton daarentegen zullen mekaar afstoten omdat ze dezelfde lading hebben.
Deze uitleg is simpel maar het geeft wel een juiste voorstelling van de werkelijkheid wat hier het belangrijkste is.

Offline Raymond

 • **
 • 80
 • +6/-0
 • Gender: Male
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #81 on: December 27, 2008, 04:46:03 AM »
Dat heb je aardig goed matti,
Zwaartekracht is geen kracht zoals alle andere krachten maar is het gevolg
van het feit dat de ruimtetijd niet vlak is.
De ruimtetijd is gebogen of gekromd doormiddel van de verdeling van de daarin
bevindende massa en energie.

Als een lichaam beweegt of als er een kracht op word uitgeoefend heeft dit
invloed op de kromming van ruimte en tijd.
En andersom heeft de structuur van ruimtetijd weer invloed op hoe lichamen
zich voortbewegen en de krachten die er op worden uitgeoefend.
Ruimte en tijd oefenen niet alleen invloed uit op alles wat er in het heelal
plaatsvind, maar ruimte en tijd worden daar zelf ook door beinvloed
aldus de Relativiteitstheorie...

Het gekke met Einsteins zwaartekrachtsmodel van dat laken en knikkers is dat
in werkelijkheid dat laken niet zomaar gekromd is maar gekromd in alle richtingen
(dus niet alleen onder de knikkers)

Hoe ziet Einsteins laken eruit als je meer knikkers op verschillende hoogtes
laat hangen/rollen? zoals in werkelijkheid liggen de hemellichamen ook niet
allen op een lijn..
ondanks massa.

Het huidige zwaartekrachtsmodel geeft ons slechts een beeld van de gedachte
Misschien moeten we heel veel lakens op elkaar stapelen en er dan een
knikker middenin rollen?
Of heeft ieder lichaam zijn eigen ruimtetijd laken en buigt dat af als er een ander
lichaam bij in de buurt komt?

Hoe werkt het huidige zwaartekrachtsmodel in de gewichtsloze ruimte....niet!

« Last Edit: December 27, 2008, 05:17:21 AM by Raymond »
an 'Opinion' is just an 'Opinion' if u take life to serious u start killing other people..

Offline Robert

 • *****
 • 3.158
 • +269/-11
 • Gender: Male
 • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #82 on: December 27, 2008, 07:54:55 AM »
Toch ben ik het niet helemaal eens met deze veronderstelling. Het laken idee werkt wel en verklaart een hoop, maar maakt nog steeds gebruik van een soort 4-dimensionale zwaartekracht om het laken te laten indeuken.

Offline Mikkel

 • *
 • 2
 • +0/-0
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #83 on: October 10, 2009, 08:12:27 PM »
Hallo allemaal...

Misschien is dit een idee !
Omdat alle krachten met velden werken, mogen we aannemen dat er ook sprake is van een vectorveld
Bekijk het model als een vector veld, waarbij elke vector de richting weergeeft van de krachten.

Offline matti

 • ****
 • 278
 • +13/-2
 • Gender: Male
 • Neoweb:Innovatie, Technologie, Duurzaamheid & Milieu
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #84 on: October 11, 2009, 03:03:26 AM »
Ik heb een oplossing voor jullie probleem: lees de boeken van brian greene dan zul je zwaartekracht wel snappen!
Dit zijn de boeken: The Elegant Universe en The Fabric of the Cosmos, beide echte aanraders.

Offline Robert

 • *****
 • 3.158
 • +269/-11
 • Gender: Male
 • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #85 on: March 16, 2010, 08:48:18 PM »
Ik heb een mogelijke verklaring gevonden voor de werking van zwaartekracht, die berust op aerodynamische principes.

Stel je hebt een object met een bepaalde vorm en plaatst deze in een straal water, lucht of ionen. Dan ontstaat er achter het object een soort vaccuum of laagdrukgebied (als het object niet gestroomlijnd is).

Als 2 objecten dicht genoeg bij elkaar staan, onstaat er een zone van lage druk, dat beide objecten naar elkaar toe beweegt.

Stel dat er kleine subatomaire deeltjes met een immense vaart door het heelal razen. (alle kanten op) (waarschijnlijk muonen).
Deze deeltjes botsen af en toe tegen een atoomkern, maar gaan er meestal gewoon dwars doorheen. Doordat de stroom deeltjes deels wordt onderbroken door een hemellichaam, zullen er aan de andere kant van het hemellichaam minder deeltjes uitkomen.. en is er een soort laagdrukgebied ontstaan.
Dus overal rondom de aarde ontstaat een laag drukgebied rondom de aarde, maar dat wordt meteen weer opgevangen door de aanvoer van nieuwe deeltjes. Maar in het verlengde van de zon, wordt dat gat niet opgevuld, omdat de zon zelf ook deeltjes tegenhoudt. Gevolg: tussen de aarde en de zon, onstaat een grote zone van lagere druk. Dit fenomeen trekt de aarde naar de zon.. en andersom ook een beetje.

Een zwaardere kern, met dichtere massa, zal minder deeltjes doorlaten, dus zal de zwaartekracht van zware massa's toenemen. (ze creëren een groter lagedrukgebied).

Deze deeltjes zijn tevens het transportmedium voor electromagnetische golven.

Nante Hermans

Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #86 on: April 23, 2011, 08:01:25 PM »
Newton bekeek objecten die vallen altijd terug op Aarde : dit is een aantrekkingskracht . Hij noemde het Zwaartekracht . Maar zo simpel is het niet : zwaartekracht speelt ook een rol in de ruimte en daar is die kracht zo mysterieus . Wat houdt het nu in planeten draaien rond de Zon dankzij zwaartekracht . Hoe kleiner de massa hoe minder zwaartekracht . Alle sterren en planeten in ons sterrenstelsel draaien om een zwart gat .
De kleinere objecten rond de grotere . Maar een verklaring heb ik hiervoor nooit gevonden . Als we iets vinden met dezelfde massa als de Aarde doet het niet mee aan de zwaartekracht van de Aarde maar wel aan dezelfde kracht van de zon omdat die groter is en meer massa heeft . Licht heeft geen massa dat doet toch ook niet mee aan de zwaartekracht !

Offline speedfire

 • *
 • 2
 • +0/-0
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #87 on: May 25, 2011, 03:10:54 PM »
zwaartkracht is als een magneet met een zuid en noordpool als de aarde alleen zijn wij ook nog een klein magneetje daat aan de grootte magneet aarde blijft plakken,de maan is net ver genoeg van ons vandaan om in een baan rond ons te zweven en niet op de aarde neer te storten of weg te vliegen dit hebben wij ook met de zon
 ;D   

Offline Robert

 • *****
 • 3.158
 • +269/-11
 • Gender: Male
 • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #88 on: May 25, 2011, 04:59:44 PM »
zwaartkracht is als een magneet met een zuid en noordpool als de aarde alleen zijn wij ook nog een klein magneetje daat aan de grootte magneet aarde blijft plakken,de maan is net ver genoeg van ons vandaan om in een baan rond ons te zweven en niet op de aarde neer te storten of weg te vliegen dit hebben wij ook met de zon
 ;D   

Maar hoe werkt een magneet? Hoe werkt zwaartekracht? Hoe weet de maan dat de aarde daar is? zitten er kleine armpjes of draadjes aan vast? Volgens de wetenschap zit er niets tussen (vaccuum).

Nante Hermans

Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #89 on: July 29, 2011, 05:25:33 PM »
zwaartkracht is als een magneet met een zuid en noordpool als de aarde alleen zijn wij ook nog een klein magneetje daat aan de grootte magneet aarde blijft plakken,de maan is net ver genoeg van ons vandaan om in een baan rond ons te zweven en niet op de aarde neer te storten of weg te vliegen dit hebben wij ook met de zon
 ;D   

Maar hoe werkt een magneet? Hoe werkt zwaartekracht? Hoe weet de maan dat de aarde daar is? zitten er kleine armpjes of draadjes aan vast? Volgens de wetenschap zit er niets tussen (vaccuum).

Een magneet werkt in een patroon maar ik begrijp niet hoe kan je daarmee de zwaartekracht verklaren .
Ik ben eerder al is in discusie gegaan met loadrunner op het topic zwaartekracht verklaart .
Maar daar ben ik niet naar de redenering gegaan van de magneet .
Ik heb op het einde wel gevraagd over krachtlijnen en krachtvelden .
En misschien kan ik wel een simpele uitleg geven over zwaartekracht .

In het oude heelal bestond alles uit gas . die gassen waren bijna perfect verdeelt over de ruimte .
Maar de belangrijkste wet van de natuurkunde is toch perfectie bestaat niet .
Als perfectie niet bestaat dan beginnen die gassen samen te komen en werden sterren .
Die explodeerde en veel puin liet rondslingeren . In het midden vormt zich weer een ster en het puin begint rond de ster te zweven .
Maar het puin is ook niet in perfecte hoeveelheden verdeelt over de ruimte .
En begint samen te klonteren . Tot dat het planeten vormt .

Simpel maar zwaartekracht perst ook van alles samen .
En als er ooit een mogelijkheid bestond om deze concentratie gas na te doen in een lab .
Dan zouden we kunnen na meten hoe de deeltjes juist bewegen en dan kunnen we eventueel te weten komen hoe zwaartekracht wekt in een vacuum maar ook op andere plaatsen .

Een magneet en zwaartekracht ik weet niet goed of het echt met elkaar valt te vergelijken .

Merk je een fout op  stuur het me dan .

Nante Hermans

Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #90 on: August 10, 2011, 12:41:14 PM »
Ik vind zwaartekracht zeer interessant en na een boek gelezen  te hebben heb ik een antwoord op de vraag hoe snel werkt zwaartekracht . Er werd beweerd tegen de lichtsnelheid dus als een zwart gat in het centrum van het heelal dat enorm groot is kan er dus eigenlijk nooit diect voor zorgen . Dus kan het heelal dat dan nog is aan het uitdijen de zwaartekracht niet voelen ( ik heb me laten vertellen dat het heelal tegen de lichtsnelheid uitdijt ) . De zwaartekracht geraakt nooit aan de and van het heelal en kan het ook niet terug naar één punt leiden zoals dat wel zou gebeuren bij een big crunch . Ik dacht dat zwaartekracht direct inwerkte maar dat blijkt dus niet hierdoor blaas ik een big crunch af .

Zwaartekracht is moeilijk te begrijpen omwille van zijn constante werking en we hebben er nog nooit een deeltje van gevonden . Kijk zwaartekracht werkt met de formule F=ma dit dient om kracht te berekenen en is vrij simpel het is zo te beschrijven : kracht is massa maal snelheid heb ik een voorwerp van drie kilogram dat zich beweegt met 2 km/u 3 maal twee is 6 er werkt een kracht van zes op het voorwerp meer bebaalt zes Newton . Maar als je die gegevens  niet hebt kan je F=ma nog steeds verklaren via de formule F=delta p / delta t heb je de impulsgegevens deel die dan met de tijdgegevens maar maak je gegevens wel zo klein mogelijk .Misschien is dit een idee !
Omdat alle krachten met velden werken, mogen we aannemen dat er ook sprake is van een vectorveld
Bekijk het model als een vector veld, waarbij elke vector de richting weergeeft van de krachten.Dat veld kan wel eens kloppen maar dat veld breid zich heel de tijd uit via lichtsnelheid dus is het niet echt een constant veld .
Maar om de big crunch te redden wou ik nog wel iets proberen kijk ilk ben hier op uitgekomen kijk stel dat zwaartekracht nu al anti energie is aan hetb opslokken en de rand steeds meer vetraagd dan kan dat wel ios tot een terugkeer leiden en nu is de vraag kan zwaartekracht anti enegie aantrekken en of dat nu al bezig is dan hmoet het al bezig zijn geweest van in het begin maar dat kan wel want als is in 1 keer ontstaan en zwaartekracht is samen met de uitdijing begonnen en vertraagd de uitdijing maar alleeen maar het feit dat de uitdijing dan kon gebeuren en niet alles is teruggekomen zegt al dater een fout zit anti energie helpot de uitdijing en was in het begin al te sterk dus waarom op het einde niet 

Nante Hermans

Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #91 on: August 13, 2011, 04:06:13 PM »
Ik heb een oplossing voor jullie probleem: lees de boeken van brian greene dan zul je zwaartekracht wel snappen!
Dit zijn de boeken: The Elegant Universe en The Fabric of the Cosmos, beide echte aanraders.
Waar kan ik deze vinden ?

Nante Hermans

Re:Hoe werkt zwaartekracht? Wat is zwaartekracht?
« Reply #92 on: October 26, 2011, 03:33:17 PM »
De vertaalde versies hé ??