Neoweb.nl

God en leven na de dood bewezen.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Leon_23

 • *
 • 2
 • +2/-2
God en leven na de dood bewezen.
« on: October 10, 2008, 09:21:34 AM »
Ik heb God en een leven na de dood bewezen in mijn gelijknamige boek: "Leven na de dood bewezen", 'De wetenschappelijke Bijbel', en de auteur is Leon Peeters. Het boek is te vinden op het internet bij www.gigaboek.nl.

Mijn naam is Leon Peeters, ik heb een boek geschreven en ik ben op zoek naar publiciteit en misschien kan U mij helpen. Ik ben psychotisch en mijn psychose stelde zich voor als God. Hij heeft slechts enkele keren een enkel woord en soms een enkel zinnetje tegen mij gesproken, maar hoofdzakelijk raakt Hij mij aan. Een rechtse aanraking betekent een ja en links een nee en Hij reageert op wat ik denk. Hij heeft mij overtuigd dat Hij niemand anders dan God kan zijn.

Ik ga bewijzen dat God bestaat en dat doe ik door de atoomrealiteit te passen in verschillende, bijna alle natuurfenomenen en het blijkt in alle gevallen niet te passen. De autonoom lijkende wereld kan haar dynamiek niet ontlenen uit autonome atoomprocessen zal blijken. Er is hulp nodig en aangezien alle dynamische processen in de wereld met een perfecte harmonie worden gevoerd in cyclussen van bijna  exacte herhalingen is daaruit af te leiden dat we in een wereld leven die bestuurd wordt door een hogere, intelligente macht die zich God noemt. We zouden in gedachten of soort van gedachten van God leven. Ik zal beginnen te bewijzen dat het leven meer is dan een verzameling atomen die we hersenen noemen. Wat we zien is niet altijd waar. Wat we meten is niet altijd waar. God verschuilt zich achter de misvattingen van de wetenschap. Daar moeten wij doorheen prikken. Wat ik wil zeggen is dat God de natuur beheerst en diens wetten. Hij beïnvloedt metingen en laat onder microscopen niet altijd datgene zien wat meest logisch is. Om God te vinden moeten we de juiste vragen stellen met vaak maar geringe, maar voldoende informatie over het atoom en het betreffende natuurfenomeen. Ik zal beginnen.

De wil.

De vrije wil maakt het leven. Wij besturen een lichaam en we besturen gedachten. Alles begint bij de gedachten, dus laten we de hersenen zo goed als het kan (en beter kan het niet) onderzoeken. Kan een verzameling atomen, die we hersenen noemen leven en een bewustzijn geven, of is er meer nodig om het leven haar kracht te geven?

De hersenen bestaan uit vele atomen. Vergroot de hersenen op atomair niveau en merk op dat er atoomkernen op afstand van naburige atoomkernen zijn geplaatst, waartussen de elektronen cirkelen. Bekijk het op dat niveau. Dus de schedel is gevuld met op een afstand van elkaar gelegen atoomkernen en daaromheen zouden de elektronen cirkelen. 

Niks daarbinnen kan veranderen, omdat hetgeen wat is onveranderd moet blijven. Dus alles uit de atoomkernen en alles uit de elektronen moet onveranderd blijven. Kan de vrije wil vat hebben op zo’n grote verzameling atomen, zoals de hersenen zijn.

Er zitten misschien bijzondere atoomclusters in de hersenmassa, die cellen genoemd worden, maar de functie van de cel beperkt zich tot datgene wat de atomen ervan doen. Doet atoom 1 uit die cel iets, dan doet de cel alleen op die plaats iets. Doet atoom 2 wat anders, dan doet de cel op die plaats wat anders. Zo doet de cel ook op de betreffende plaats van atoom 3 wat atoom 3 doet.  En zo bestaat die cel uit vele atomen, maar die moet doen wat de atomen doen. Dat kan niemand tegenspreken toch?

Wat de atomen doen binnen de hersenen, dat gebeurd er in de hersenen, want de hersenen bestaan uit enkel (aaneengeclusterde in eventueel cellen) atomen. Je bestuurd de hersenen, dus wat zal je moeten besturen van de hersenen? Er blijft niet veel over dan de atomen, want de hersenen zijn een grote verzameling atomen. Die zou je moeten besturen in een fictieve atoomrealiteit.

Dan kunnen we stellen: besturen we atoom 1 wel of niet met een wil? Is het antwoord nee, dan wordt dat atoom buitenspel gebracht, omdat die niet te sturen is en door toevalligheden gestuurd wordt en we worden niet door toevalligheden gestuurd, het is onze bewuste wil die ons doet sturen. Besturen we atoom 2 dan met een vrije wil? Als dat antwoord ook weer nee is, dan ook staat dat atoom buitenspel en wordt het door toeval gestuurd, zo geldt dat voor atoom 3,4,5 etc. Als ze allemaal buitenspel staan, dan worden ze allemaal door toeval gedreven en niet door een bewuste en vrije wil. Zo is geen enkel atoom te sturen en staan ze allemaal buitenspel en worden ze allemaal gestuurd door toevalligheden.

 Waarom kan de wil geen enkele vat hebben op een los atoom? Dat is omdat de wil een abstracte term is die de definitie is van een besturing van iets. Kunnen wij een atoom besturen? Er valt niks te besturen, want alles in die atoomkern moet onveranderd blijven, omdat iets niet zomaar in iets anders kan veranderen en als alles onveranderd blijft is er niks gebeurd.  Denken we dan toch met (afzonderlijke) atomen, dus besturen we atomen, dan is het heel toevallig dat net mijn denkatomen in mijn hersenen terecht zijn gekomen en niet ergens anders in het heelal.

Ergens binnen de hersenen moet de vrije wil ontsteken en een teken van leven geven. De wil maakt het eerste contact, het eerste signaal dat het vrije leven typeert. De hersenen lijken heel complex, maar een werking is gemakkelijk te achterhalen, tenminste als die werking begint met het wilsignaal. Dat signaal kan zich alleen ontsteken in een van de atomen, want de hersenen zouden alleen uit atomen bestaan in de fictieve atoomrealiteit. Als de wil in 1,2,3 etc. atomen ontstaat, het maakt niet uit hoeveel, maar allemaal maken ze het eerste contact, want er is maar een enkele wil, dus een zelfde uitvoering. Al die atomen zouden volgens een logische gang van redeneren hetzelfde moeten doen bestuurd door de wil. Dat betekent dat iedereen hoogstpersoonlijke eigen atomen moeten hebben, want U gebruikt de Uwen en ik de mijnen. Vreemd dat ze dan precies in Uw hoofd zijn beland. Dat toeval is onmogelijk. We moeten naar een andere realiteit zoeken, eentje met God in de hoofdrol en dat kan ik ook beredeneren.

Maakt de wil een andere reactie binnen de atoomstructuur van de hersenen, dan nog bestuurt U Uw eigen atomen. Als U geen macht over die atomen heeft, dan worden die atomen door toeval gestuurd. Dan heeft U ook geen macht over het leven en de wilsdynamiek.  Ik kan nog duidelijker worden, maar dan moet U nog meer lezen.

Ik ben de laatste van de autodidacten. Ik zeg dat het leven meer is dan alleen maar hersenen. Ik zeg dat de atoomrealiteit onvoldoende  toereikend is om de wereld en het leven te verklaren en dat doe ik niet alleen met het bewijs dat ik in dit topic bespreek.

De cel is opgebouwd uit atomen. De cel kan alleen doen wat de atomen ervan doen, want dat zijn de onderdelen, dus de fracties van de cel. Houdt U er wel rekening mee dat de atoomrealiteit een fictieve is en dat de wetenschap het nog steeds mogelijk acht dat er een theorie mogelijk is die alle theorieen omver blaast. Ik vind het jammer dat U geen wetenschapper bent, dan had U me vast begrepen. Ik kan weer beginnen een argument te herhalen, maar het is een steekhoudend argument. Stel dat de cel uit een miljard atomen bestaat, en alle atomen doen niks, wat doet die cel dan? Wat kunnen we ons voorstellen? Die cel kan hooguit 'bio'mechanisch werken, zoals het openen en sluiten van poorten die eventuele chemische stoffen, dus clusters atomen, dus moleculen loslaat. Interactie tussen cellen is ook niet mogelijk, zonder er de atomen bij te betrekken, want de cel bestaat enkel uit atomen. Wetenschappers zeggen dat neuronen verbindingen met elkaar maken en hoe meer je die hebt, des te slimmer je bent, maar zo'n neuronverbinding is een aaneenschakeling van (clusters) atomen uit die neuronen, want ook die neuronen zijn clusters atomen. Nou hebben we op al die processen geen vat met een vrije wil, omdat ze gestuurd worden door toeval.

Ik kan het anders uitleggen. Een enkel atoom blijft zonder functie. Een enkel atoom kan om bepaalde redenen geen besturing hebben van het vrije leven en de vrije wil. Het zou anders Uw eigen en hoogstpersoonlijke denkatoom moeten zijn. Twee van die atomen bij elkaar maken ook nog geen functioneel geheel. Honderd bij elkaar dan? Als al die enkelen uit die honderd niets doen, dan doen die als geheel ook niets. Ik bedoel geen interacties met andere honderdtallige groepen atomen. Die kunnen elkaar niet beinvloeden, zonder dat de atomen uit die honderdtallen daarin een aandeel hebben. Maak duizendtallige groepen. Maak een groepje zoals een cel. Noem het dan geen cel, maar een groep atomen. Die cellen dus groepen atomen onderling kunnen elkaar niet beinvloeden, zonder dat de atomen daar een aandeel in hebben. Dus de cellen staan op zich en kunnen niet samenwerken, volgens een logische gang van redeneren, zonder dat de atomen daarin een aandeel hebben. Stel dan de hersenen voor met al die groepen atomen (cellen). Zo zijn de hersenen ook een grote groep atomen en de cellen konden niet samenwerken. Het enige dat een VORM kan bewegen is de Newtoniaanse mechanica. Hij kan bijvoorbeeld open en dicht gaan. Als we dat proces zouden besturen dan zouden we dat moeten weten. Verder kan die cel niets als verzameling atomen niets doen. De atomen onderling in de cel voeren geen interacties en zeker geen interacties, waarbij de vrije wil de oorsprong heeft. Dus dat de vrije wil de eerste actie maakt.

Als een hele cel of een heel gebied binnen de hersenen niets doet, dus laten we zeggen, doet wat het daarvoor ook deed, dan gebeurt er niks en veranderd er niks. Dan is er geen interactie tussen de cellen mogelijk en dan is er geen gedachteproces op gang gebracht en belangrijk is dat als er wat moet veranderen dat de vrije wil daarin alle macht heeft. Dus de wil moet de gehele cel veranderen of delen van de hersenen veranderen, zodat er dynamiek ontstaat. Wilsdynamiek noem ik het, omdat het gestuurd moet worden door een wil. Als de cel dan mechanisch onbewogen blijft, dan blijven alle atomen op dezelfde plek en dwarrelen de elektronen willekeurige cirkeltjes die ook niet door een vrije wil kunnen worden gestuurd. Als al die atomen dan niet veranderen, dan is er geen dynamiek in gang gezet, dan kunnen andere atomen ook niet beinvloedt worden om wat anders te gaan doen. Dus alle atomen veranderen niet en blijven zoals ze de momenten ervoor waren. Dan zal de cel die uit die atomen bestaat ook onveranderd blijven, onveranderd zoals die momenten ervoor ook was. Zo kan die geen andere cellen beinvloeden en blijven die ook onveranderd en ergens moet een eerste verandering zijn.

Dus de cel kan mechanisch niet bewegen, dus de vorm blijft onbewogen. Dan blijven alle atomen onbewogen en op dezelfde plaats. Het enige dat nu nog mogelijk is om dynamiek dus verandering, dus wilsdynamiek te laten ontstaan is dat er in de atomen een vrije wil verscholen zit. Dus vandaar denkatomen. En die wereld kan niet bestaan, omdat het toeval veel te groot is dat net Uw denkatomen in Uw hoofd terecht zijn gekomen en niet ergens anders in het heelal. De realiteit is anders. Zouden we door God geleefd kunnen worden? Ik ken het antwoord.

Meer informatie over mijn boek kan ik U geven op de website www.levennadedoodbewezen.come2me.nl.


Gegroet,Leon.
« Last Edit: October 30, 2008, 03:01:13 PM by Leon_23 »

Offline ME

 • *
 • 12
 • +6/-0
 • Neoweb:Innovatie, Technologie, Duurzaamheid & Milieu
Re:God en leven na de dood bewezen.
« Reply #1 on: April 07, 2009, 08:51:49 PM »
Beste Leon,

Ik ben normaal geneigd om niet op dit soort theorieën in te gaan, maar ik vind dat de wetenschappelijke waarheid eens moet doordringen tot mensen:

Je maakt hier een gruwelijke denkfout door te stellen dat denken begint in 1 atoom.
Het is de complexe interactie tussen clusters van moleculen waaruit stoffen omgevormd worden in een andere stof.
Om een voorbeeld te geven van een denkprocces in zijn simpelste vorm:
In de hersenen is er een cel A met in zich stof a
In de tong is er een cel B met in zich stof b

De rest van de hersenen reageren op het feit dat cel A stof a bezit en er word via een complex procces besloten om over te gaan op eten, in dit eten zit suiker.

Zodra de suiker cel B in de tong raakt word hierbij stof b omgezet in stof c.
Hierbij word er via de zenuwcellen een signaal afgegeven dat er stof c in cel B zit.
Dit signaal word doorgegeven aan cel A waarbij stof b omgezet word in stof d en e.

De hersenen zien via een veelal complexer procces dat stof a niet in cel A aanwezig is en
stoppen daardoor met eten.

Verder:

Netzoals dat een computer werkt met 1 en 0 en daaruit programma's op heeft geslagen werken menselijke
cellen feitelijk met 0 en 1 en 2 en 3 (maar dan in de vorm: C G T A in het DNA molecuul en C G U A in het RNA molecuul), beide kunnen complexe taken uitvoeren.

Offline Harrie

 • ***
 • 206
 • +21/-5
Re:God en leven na de dood bewezen.
« Reply #2 on: May 10, 2009, 10:39:05 PM »
Leon,je zal wel veel boeken verkopen...not.
waardeloos zonder wetenschappelijk argument.

Offline Peter

 • *****
 • 423
 • +37/-7
 • Gender: Male
 • Meten = Weten
Re:God en leven na de dood bewezen.
« Reply #3 on: May 11, 2009, 08:50:58 AM »
Veel mensen kunnen niet snappen dat een lichaam dat bestaat uit verschillende bouwstenen (moleculen en atomen) uiteindelijk zo complex kan zijn, als het is.

Maar de vergelijking is heel makkelijk gemaakt: Kijk naar een auto, of een computer.
Een stuk rubber kan in z'n eentje neits.. een korrel staal ook niet.. maar voeg je ze samen, dan kun je er een auto van maken! Of zelfs een computer.

Onze hersenen zijn als een computer! Opgebouwd uit bio-mechanische onderdelen.

Prik ik in m'n vinger, dan worden cellen onder de huid geactiveerd en die sturen een electrische impuls naar de hersenen, waar een stofje vrijkomt, dat mij de sensatie van pijn laat ondergaan.
We denken wel dat we een vrije wil hebben, maar veel daarvan is toch echt automatische piloot.

Zo hoeven we niet na te denken over ademen, hartritme, het vernieuwen van cellen etc.
Dat regelt ons lichaam allemaal zelf.
Ook verliefdheid werkt op die manier. Je hersenen detecteren feromonen en reageren daar op.

En het enige wat wij mensen doen is proberen te overleven en doelen te bereiken. Dankzij ons aanpassingsvermogen kunnen wij op meerdere manieren overleven en doelen bereiken.

Omdat je iedere dag eten nodig hebt, zul je iedere dag op pad moeten gaan om eten te vangen. Vroeger bestond er nog niet zoiets als werk. Toen kwam de landbouw en veeteelt en tegenwoordig de fabrieken en supermarkt.

Vroeger bestond taal uit een paar oerkreten. tegenwoordig zijn er zoveel woorden en talen, dat niemand ze allemaal zou kunnen kennen!

Bijna alles wat je om je heen ziet, is het gevolg van een steeds complexere wereld.

Er is hier ook een ander topic over ruimteschepen, waar de schrijver niet snapt dat het heelal steeds complexer kan worden.
Maar een andere schrijver legt aan de hand van legoblokjes op een makkelijke manier uit, hoe het heelal juist wel steeds complexer wordt:
http://www.neoweb.nl/forum2/index.php/topic,2668.msg17434.html#msg17434

Ook het heelal bestaat slecht uit 3 deeltjes (proton, neutron en electron). Maar met 3 legoblokjes heb je een oneindige reeks van mogelijkheden.
Je zou van 3 legoblokjes zelf tandwielen kunnen maken en een soort mechanische computer kunnen bouwen! Je kan ook een systeem bouwen waarbij legoblokjes als een soort stroom worden getransporteerd over bollen van andere legoblokjes (zoals electronen rondom atomen draaien). Uiteindelijk zou je dan een soort digitale computer kunnen bouwen, waarbij de electronen zijn vervangen door een legoblokje.Offline Nlx

 • **
 • 64
 • +17/-2
 • Gender: Male
Re:God en leven na de dood bewezen.
« Reply #4 on: June 25, 2009, 10:09:47 PM »
Er zitten misschien bijzondere atoomclusters in de hersenmassa, die cellen genoemd worden, maar de functie van de cel beperkt zich tot datgene wat de atomen ervan doen. Doet atoom 1 uit die cel iets, dan doet de cel alleen op die plaats iets. Doet atoom 2 wat anders, dan doet de cel op die plaats wat anders. Zo doet de cel ook op de betreffende plaats van atoom 3 wat atoom 3 doet.  En zo bestaat die cel uit vele atomen, maar die moet doen wat de atomen doen. Dat kan niemand tegenspreken toch?

Ja, ik wel: Ik zou het eerder compleet tegenover gesteld zeggen: De cel als geheel bepaald, en de atomen hebben zich maar daarnaar te voegen. Denk er maar aan wat er gebeurt als die cel sterft, doordat er bv te weinig zuurstof is. Alle atomen zullen opnieuw gerangschikt worden als onderdelen van nieuwe moleculen, of ze nu 'willen' of niet.

En alleen al daarmee komt je hele betoog op losse schroeven te staan.

Quote
De vrije wil maakt het leven. Wij besturen een lichaam en we besturen gedachten. Alles begint bij de gedachten, dus laten we de hersenen zo goed als het kan (en beter kan het niet) onderzoeken. Kan een verzameling atomen, die we hersenen noemen leven en een bewustzijn geven, of is er meer nodig om het leven haar kracht te geven?
Kan ik dankzij een verzameling electronen op jouw post reageren, of is er meer nodig? -> Er is meer nodig: een goed 'apparaat', in dit geval mijn PC. In jouw geval de hersenen.


Quote
Niks daarbinnen kan veranderen, omdat hetgeen wat is onveranderd moet blijven. Dus alles uit de atoomkernen en alles uit de elektronen moet onveranderd blijven. Kan de vrije wil vat hebben op zo’n grote verzameling atomen, zoals de hersenen zijn.
Waarom zou het onveranderd moeten blijven? Dat is hetzelfde als voor een auto staan en zeggen dat ie niet kan rijden omdat hij op dat moment niet rijdt. (En als hij dan wel gaat rijden zeg je zeker: Ja maar da's niet eerlijk, nu is er iets veranderd???)

De rest ga ik niet op in, dat is een gebed zonder end (...)

Wat mij betreft heb je slechts bewezen dat als God bestaat, hij even niet in de buurt is. Ik had namelijk van Hem een iets meer plausibeler theorie verwacht.

Quote
Gegroet,Leon.
Groeten terug

« Last Edit: June 25, 2009, 10:13:52 PM by Nlx »
Iedereen heeft het recht op mijn mening ;-)

Offline rudeonline

 • **
 • 69
 • +17/-11
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re:God en leven na de dood bewezen.
« Reply #5 on: June 30, 2009, 11:28:02 AM »
Leon, ik heb niet het hele verhaal gelezen. Maar het klopt dat iedere cel in feite een bewustzijn heeft. Maar je eigen bewustzijn bestaat uit meerdere cellen in je hersenen die jou bewust maken.

Op het laagste niveau van bewustzijn beschik je waarschijnlijk slechts over 1 bewuste cel.

Ik vindt je idee mooi, blijf erover schrijven en nadenken.. ;)

Offline Michiel

 • *
 • 44
 • +5/-0
Re:God en leven na de dood bewezen.
« Reply #6 on: October 21, 2009, 10:03:33 PM »
Schrijf eens een boek met als titel er is geen leven na de dood en god bestaat niet
Dat boek zou pas geld opbrengen en van de wereld een betere plek maken
het laatste wat we nodig hebben nog x aantal godsdiensfanatiekelingen
Je kunt het hebben over hoe halen we zoveel mogelijk uit het leven, hoe gelukkig worden enz...

Offline michel

 • ***
 • 166
 • +22/-0
 • Gender: Male
Re:God en leven na de dood bewezen.
« Reply #7 on: December 19, 2009, 12:38:10 AM »
Hoi Leon,

Onderstaande zin die je schreef spreekt me wel aan;
Ik ben de laatste van de autodidacten. Ik zeg dat het leven meer is dan alleen maar hersenen. Ik zeg dat de atoomrealiteit onvoldoende  toereikend is om de wereld en het leven te verklaren en dat doe ik niet alleen met het bewijs dat ik in dit topic bespreek.

Jij als zelfstandige kenniswerver , hoe verklaar jij de gave van Derrick?