Neoweb.nl

Bewustzijn

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Anardo

 • *
 • 5
 • +6/-0
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Bewustzijn
« on: September 04, 2005, 12:08:54 PM »
Er bestaat een nieuwe theorie over bewustzijn die ik wel interessant vind. Die kun je lezen in het boek "Het bewustzijnsmechanisme ontdekt" van Albert Jarsin. Daarin luidt zijn definitie (door mij hier simplistisch weergegeven): "Bewustzijn=corticale waarneming".

Wat vinden jullie hiervan?

Anardo
« Last Edit: September 04, 2005, 12:13:13 PM by Anardo »

Offline Robert

 • *****
 • 3.158
 • +269/-11
 • Gender: Male
 • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Re: Bewustzijn
« Reply #1 on: September 12, 2005, 11:49:07 AM »
Kun je misschien iets meer informatie vrijgeven?
Wat is bijvoorbeeld corticale waarneming? En waarom zou dat gelijk zijn aan bewustzijn of ons bewustzijn verklaren?
En betekend dit dat ook dieren en planten een bewustzijn hebben? Planten kunnen 'kijken' via hun bladeren, ruiken via receptoren en voelen via cellen. (denk aan grijptakjes van klimplanten die voelen waar ze zich vast kunnen houden)

Als dat zo is, dan moeten er dus ook sociologische complexe samenlevingen zijn tussen planten (en dieren).
Spreken planten dan ook dingen met elkaar af? "Jij mag daar groeien, als je niet over mij heen groeit? "


Lowland

Re: Bewustzijn
« Reply #2 on: March 05, 2006, 01:35:05 PM »
Met corticale waarneming word bedoeld dat iedere gedachte of gevoel 1 op 1 correspondeert met een bepaald patroon van activiteit in de cortex. Stimulering van de visuele corex levert bijvoorbeeld flitsen of hallucinaties op, stimulering van de temporele cortex levert de ervaring van geluid op. (als je dit goed op je in laat werken zie je waarom er geen leven na de dood is) Hoe deze activiteit tot bewustzijn leid is echter nog niet bekend. Filosofen discusieeren al eeuwen over bewustzijn maar feit is dat we gewoon niet weten hoe het ontstaat.

Offline Raymond

 • **
 • 80
 • +6/-0
 • Gender: Male
Re: Bewustzijn
« Reply #3 on: February 02, 2008, 11:44:00 AM »
Het bewustzijn zegt het in feite al hè, het bewust zijn van iets,bewust weten dat je er bent.
Wij zijn... in wezen....het wezen dat is....bewust van het zijn....maar om nog maar niet te ver af te dwalen.

Waarom we er zijn weet ik misschien wel.....
maar hoe dat zo gekomen is is heel moeilijk te achterhalen.

Waarom we er zijn heeft alles met het heelal te maken.
Het heelal wil zichzelf zien,  ervaren en doorgronden, daarom zijn wij er.
Dus voor een rede.
En ik laat express het geloof erbuiten omdat dat een heel ander boek is voor mij.

Je zult Neale Donald Walsh (een geprek met god) een moeten lezen! heel interresant.
Het duurt wel even voor je er echt in komt, maar je hebt er echt wat aan.
Zelfs als je in een god gelooft,ik doe dat niet.
En met alle respect kom je dan gewoon achter zijn interpretatie van wat de werkelijkheid is.
Maar ik dwaal al weer af meningen.......?


an 'Opinion' is just an 'Opinion' if u take life to serious u start killing other people..

Offline Robert

 • *****
 • 3.158
 • +269/-11
 • Gender: Male
 • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Re: Bewustzijn
« Reply #4 on: February 02, 2008, 01:27:54 PM »
ok.. dus als je 'dood'  bent mis je alle zintuigen en kun je dus niets horen, ruiken, voelen, zien.

Maar wat kan een zintuigloos lichaam nog wel waarnemen??

Stel dat een zintuigloos lichaam iets kan waarnemen, maar dat dat heel zwak is.
Bij levende wezens overstemmen alle andere zintuigen dan deze waarneming.

Dus pas als alle bekende zintuigen uitvallen, kan een geest waarnemen op dat niveau.

En wellicht kun je door diepe meditatie ook alle zintuigen uitschakelen en ervaren wat die andere werkelijkheid is.


Offline Raymond

 • **
 • 80
 • +6/-0
 • Gender: Male
Re: Bewustzijn
« Reply #5 on: February 07, 2008, 04:00:09 PM »
Waarnemen is ook een zintuig hoor. Dus zonder zintuigen valt er volgens mij ook niets waar te nemen.

Het bewustzijn en geest is ook een zintuig,die helpen namelijk met het ervaren dat je er bent.

Zonder dit lichaam kan de ziel niet ervaren dat ze er is,zo simpel is dat.
Met een niet werkend lichaam ben je er natuurlijk nog wel maar je hebt geen zintuigen,omdat een levend lichaam er voor zorgt dat ze werken,en een bewustzijn is er mede voor dat je je zintuigen kan gebruiken om te ervaren wat er in en om je heen gebeurd, en wat het is.
Een wezen zonder bewustzijn gebruikt wel zijn zintuigen maar ervaart ze niet.
(instinct noemen we dat)

Zonder zintuigen ervaar je gewoon niets en kun je ook niets waarnemen, je bent met een dood lichaam wel deel van de materie die waargenomen kan worden.

Ik ben wel beniewd welk niveau jij eigenlijk bedoeld?an 'Opinion' is just an 'Opinion' if u take life to serious u start killing other people..

Offline sampelemoos

 • ***
 • 134
 • +9/-9
 • Gender: Male
 • ervaring beleef je, de theorie ijlt na.
Re: Bewustzijn
« Reply #6 on: September 26, 2008, 08:03:27 PM »
 raymond ik zag dat je ook het boek noemde BDE  "BijnaDoodErvaring"
hiermee heb je je uitspraak weerlegt.
Quote
Een wezen zonder bewustzijn gebruikt wel zijn zintuigen maar ervaart ze niet.
(instinct noemen we dat)
ik kom hier nog op terug met het boek nivo,s in het bewustzijn.

Dank je voor de tip van het boek BDE.
« Last Edit: October 14, 2008, 08:20:16 PM by sampelemoos »

Offline sampelemoos

 • ***
 • 134
 • +9/-9
 • Gender: Male
 • ervaring beleef je, de theorie ijlt na.
Re: Bewustzijn
« Reply #7 on: November 13, 2008, 09:47:25 PM »
Het bovenwereldse bewustzijn ervaar je via de kalmtemeditatie en kan vertaald worden als het cultiveren of ontwikkelen van de geest.
De concentratie van geest heeft als eigenschap ‘het niet afgeleid worden’ of het elimineren van afleiding.
Er word één basis object gebruikt, terwijl alle andere objecten of ervaringen buiten gesloten worden.
We ervaren geen mentale stoorzenders meer en worden één met het object van meditatie.
We houden ons tijdelijk niet bezig met de vraag van hoe of waarom.  We denken niet aan succes of mislukking, maar worden gedreven door vreugde en plezier die we uit onze bezigheid putten.  ( we voelen de drijfveer dat het gaat lukken. )
Emoties kunnen het goed functioneren behoorlijk in de weg zitten. Bv; zintuiglijk verlangen, aversie, dufheid, rusteloosheid en twijfel.

Het onstoffelijke bewustzijn ervaar je via de inzichtmeditatie waarbij methodisch gezien het ontwikkelen van opmerkzaamheid centraal staat.  De ontspanning bij inzichtmeditatie uit zich in het accepterend en harmonie gewaar zijn van wat op het moment op de voorgrond is.
Daarnaast leidt dit bewustwordingsproces tot het ontwikkelen van helderheid, zuiverheid van geest en intuïtieve wijsheid.
Om echter op een gemakkelijke manier opmerkzaamheid te kunnen ontwikkelen is het nuttig één object als uitgangspunt te beschouwen.
In deze meditatietechniek is dat het rijzen en dalen van de buik.

Padbewustzijn is het in ons zelf volkomen uitgedoofde ego- of zelfgevoel. (  hiermee verdwijnen verkramptheid en angst omdat gene kwijt te raken waarmee we ons eerder mee identificeerde.
Ook scepticisme en twijfels over onze mogelijkheden bestaan vanaf dat moment niet meer wanneer de werking van de meditatie onwrikbaar is geworden.
Ten slotte verdwijnen bijgelovigheid en het geloof in/en angst voor hogere machten.

DE VRAAG:  Hoelang kan het duren voordat je de vruchten plukt van deze meditaties.
Deze vraag is eigenlijk niet concreet te beantwoorden.  Enkele belangrijke factoren hierbij zijn de motivatie, toewijding, scherpzinnigheid, de mate van geconditioneerdheid, de gezondheid en aandacht.
Zie metgezellen van het bewustzijn; contact of zintuiglijke indruk, gevoel, cognitie of onderscheidingsvermogen, intentie of de wil, concentratie of éénpuntigheid, psychische vitaliteit, aanhoudende toepassing, beslissing, inzet, vreugde en wens.

Offline sampelemoos

 • ***
 • 134
 • +9/-9
 • Gender: Male
 • ervaring beleef je, de theorie ijlt na.
Re:Bewustzijn
« Reply #8 on: February 14, 2010, 02:22:00 PM »
ik heb een bewustzijn theorie over het lichaam dat een open systeem is naar de buiten wereld en een
connectie legt met zijn innerlijke.

Het lichaam is een open systeem met een inwendig milieu waar de fysiologische eigenschappen gezien moet
worden in verhouding tot het geheel en moeten zijn effecten op het geheel getrokken worden.
( S Silbernagl SESAM boek  ISBN: 978-90-5574-588-3 )

Zenuwstelsel Het zenuwstelsel bestaan uit hersenen en ruggenmerg en stelt ons in staat uitwendige
en inwendige prikkels waar te nemen. Deze prikkels registreren we met onze zintuigen.
De reactie op die prikkels gebeurt in samenhang met spieren en organen in de vorm van reflexen.
Het zenuwstelsel heeft ook hogere functies in de vorm van coördinatie, willekeurige activiteit, geheugen
en psychische processen.
 
Het lichaam bezit twee zenuwstelsels, die als men gezond is, nauw met elkaar samenwerken,
nl: het centrale zenuwstelsel en het perifere zenuwstelsel. Het perifere zenuwstelsel is onderverdeeld
in motorisch en sensorisch.

  zie bijlage:  "zenuwstelsel" onderaan dit verslag.

De motorische zenuwen geven prikkels door vanuit de hersenen naar het lichaam, waaronder de spieren.
De sensorische zenuwen geven informatie vanuit het lichaam “waaronder de spieren en de zintuigen”
door naar de hersenstam en de hersenen.
De motorische zenuwen gaan, voor 80 procent, van de rechter hersenhelft naar het linker deel
van het lichaam en van de linker hersenhelft naar het rechter deel van het lichaam.
Door de prikkels, die vanuit de spieren naar de hersenen gaan, weten de hersenen hoe "gespannen"
of ontspannen de spieren zijn.

Het autonome of zelfstandige zenuwstelsel, (het A.Z.S.) zorgt ervoor dat organen en stelsel,
zoals bloedvaten stelsel, het lymfevatenstelsel, stofwisseling, ademhaling, dat het hart in een tempo
van ongeveer 70 slagen per minuut klopt, enz, buiten de wil om, goed functioneren.
Het autonome zenuwstelsel heeft tot taak het interne milieu constant te houden en de werking
van de inwendige organen aan te passen aan de situatie in de omgeving.

Het A.Z.S bestaat uit twee, tegengestelde regelsystemen namelijk: de sympaticus (de mannelijke kant),
die activeert, wat bij veel mensen te actief is, zorgt voor aanpassing van het lichaam aan inspanning
en stress situaties zoals een stijging van de bloeddruk versnelling van de ademhaling en een versnelling
van de hartslag.
De sympathicus zorgt er ook voor dat de zweetkliertjes meer zweet gaan afscheiden en er minder
bloed naar de huid gaat en zo kunnen worden gebruikt voor de actieve spieren.

De parasympaticus (de vrouwelijke kant), die nauw samenhangt met ontspanning en "herstel"
na vermoeidheid of ziekte, wat bij veel mensen onderactief is, zorgt voor het herstel door middel van
verhoging van de darm- en blaasactiviteit, vermindering van de hartslag, verlaging van de
ademhalingsfrequentie en daling van de bloeddruk.
De hersenstam is de automatische piloot.

De pijnappelklier is een fijngevoelig neuronaal en endocrien regelorgaan, dat communiceert door middel van
onder andere een combinatie van neuronale elektrische activiteit en een assortiment hormonen waarvan
een gedeelte psychoactief is.
De pijnappelklier is een verzameling zachte weefsels gemaakt uit microscopische bolletjes "hersenzandkorrels"
in de cellen, die bestaan uit concentrische lagen van naaldvormige calciet-, apatiet- en magnetietkristallen.
De laatste zijn gevoelig voor sterkte- en richtingsveranderingen in het aardmagnetisch veld.
De wetenschap heeft aanwijzingen dat de pijnappelklier inderdaad een rol speelt in mystieke
(of te wel transcendentale), paranormale en hallucinatoire ervaringen.
Deze hormonen verbinden zich met de serotoninereceptoren in vele gedeelten van de hersenen.
Dit leidt tot complexe patronen van elektrische activiteit.
De betreffende persoon krijgt dan innerlijke ervaringen, die variëren van hallucinaties via dromen tot en met mystieke ervaringen.

Er is aangetoond dat vooral de slaapkwabben complexe elektrische activiteitspatronen vertonen tijdens
mystieke ervaringen.
Dat hierbij de frequentie van de hersenen een rol speelt is ook bekend.


   zie bijlage: alfa beta gamma delta.

« Last Edit: March 20, 2010, 07:15:50 PM by sampelemoos »

Offline sampelemoos

 • ***
 • 134
 • +9/-9
 • Gender: Male
 • ervaring beleef je, de theorie ijlt na.
Re:Bewustzijn
« Reply #9 on: February 14, 2010, 02:24:59 PM »
hier heb ik wat functies van frequenties die het bewustzijn openbaard aan de wereld en zijn innerlijke.


BETA (13 Hz – 30 Hz) Dit is de normale ‘wakkere’ staat. Je bent met de volgende activiteiten vaak in
Bèta staat; autorijden, werken, praten enz.
Hogere Bèta staat wordt vaak geassocieerd met stress en angst.

ALFA (8 Hz – 12 Hz) Dit is de staat van lichte ontspanning. Alfa staat wordt ook wel de ideale leerstaat genoemd omdat je in deze staat makkelijker kunt leren en onthouden.

THETA (4 Hz – 7 Hz) Dit is een staat van diepe ontspanning. Deze staat wordt ook wel geassocieerd
met diepe meditatie of dromen.

DELTA (0,5 Hz – 3 Hz) Dit is de staat als je diep in slaap bent. Het zijn de langzaamste hersengolven
die we in de hersenen kunnen vinden. (( op kwanta golven na ))

Kwanta (ķ) (0,01 Hz – 0,4 Hz) komt van je pijnappelklier als je transcendent bent.

De pijnappelklier die een microgolf afgeeft is een regelorgaan dat voor 40% het
Centraal Zenuwstelsel (CZS) en het Perifeer Zenuwstelsel bedient.
Samen met de hypothalamus zorgt het voor de homeostase. De hippocampus heeft een geheugenfunctie.

De thalamus verzorgt de verbindingen met andere delen van de hersenen.
Deze is zeer belangrijk, omdat de verdeling met de andere hersendelen juist aangepast moet worden.

Bij magie heb je het gehoor, reuk, emotie, enz bijna niet nodig, dus moet die uitgeschakeld worden
zodat de hersenfuncties die we echt nodig hebben hun werk kunnen doen.
( bij mediteren moet je rust in je hersenen hebben, dat betekend dat de emotionele dingen uitgeschakeld moeten worden.)
Door meditatie kan je dit verkrijgen, hierdoor wordt je neuronnetwerk op de juiste rangorde gesommeerd.

Het Zenuwstelsel bestaat uit het CZS onderverdeeld in het ruggenmerg, hersenen en het perifere zenuwstelsel
onderverdeelt in motorische en sensorische zenuwcellen.
Deze twee zijn goed te manipuleren door gedachtegolven, deze zijn kwantum gerelateerd.

Gedachtegolven zijn te traceren in het verleden, heden en toekomst.
Omdat ze kwantum gerelateerd zijn kun je ze beïnvloeden door pressie, het gevolg kan zijn psychose.
( gedachtegolven voeden je bewustzijn ).
Ook bij gedachten golven kennen we het fenomeen van Channeling, deze is niet consistent omdat vele varianten van invloed zijn op de inhoud van het verkregen bericht.
( bv: je zegt dat iemand instabiel is, zoniet dan zet je deze telepathisch onder druk en je past hier
en daar wat ingevoegde waarde toe.)


[img]  Monitor axon [img]  zie bijlage: monitor axon.jpg
« Last Edit: March 20, 2010, 07:52:19 PM by sampelemoos »

Offline sampelemoos

 • ***
 • 134
 • +9/-9
 • Gender: Male
 • ervaring beleef je, de theorie ijlt na.
Re:Bewustzijn
« Reply #10 on: February 14, 2010, 02:30:46 PM »
Hier heb ik feiten dat iedereen bewust is van elkander.


We hebben 3 soorten zenuwcellen in het CZS: Schakelcellen,

Schakelcellen: uitlopers en cellichamen in het centraal zenuwstelsel. Schakelcellen geleiden impulsen
                             tussen andere zenuwstelsel. De meeste schakelcellen liggen in het centraal zenuwstelsel.
                             Ze maken contact met andere zenuwcellen via synaptische eindknopjes.
                             Er zijn twee typen schakelcellen, nl: stimulerende en remmende schakelcellen.
                             Stimulerende schakelcellen geven exciterende (stimulerende) neurotransmitter af.
                             Remmende schakelcellen geven inhibirende (remmende) neurotransmitter af.

Het perifere zenuwstelsel: bevat motorische en sensorische zenuwcellen.

Motorische zenuwen sturen signalen naar de spieren vanuit het centraal zenuwstelsel, zodat je kunt bewegen.

Sensorische zenuwen sturen signalen terug naar het centrale zenuwstelsel, zodat je kunt waarnemen.
(voelen, horen, ruiken, weten wat de stand is van je ledematen, enzovoorts).

Motorische zenuwcellen: cellichaam in centraal zenuwstelsel geven signalen door aan spieren, eindigend in de
                                 eindplaatjes. Motorische zenuwcellen hebben korte uitlopers, die impulsen ontvangen van
                                schakel- of sensorische zenuwcellen via synapsen in het centraal
                                 zenuwstelsel. De lange uitlopers van de motorische zenuwcellen lopen uit in de hersenstam 
                                 of het ruggenmerg en maken met eindplaatjes contact met een spier of een klier.
Sensorische zenuwcellen: cellichamen buiten het centraal zenuwstelsel geven signalen door van zintuig naar CZS. 
                                  Sensorische zenuwcellen hebben korte uitlopers, die aan de achterzijde van de 
                                  vlindervormige grijze stof binnenkomt. De korte uitlopers hebben synaptische eindknopjes 
                                  bij schakel- of motorische zenuwcellen. De lange uitlopers ontvangen impulsen van de
                                  zintuigcel of het spierspoeltje waarmee zij contact maakt.
                                  Het cellichaam ligt in het spinaal ganglion.
De uitlopers van zenuwcellen: hebben verschillende namen. Dendrieten geleiden impulsen naar het cellichaam toe.
                                         Axonen of neurieten geleiden impulsen van het cellichaam af. Om de uitlopers heen
                                        zit een soort verdikking, dit is de myelineschede. Dit zijn een soort cellen met vet
                                        "myeline" om de uitloper heen. Deze myelineschede dient voor elektrische isolatie.
                                        Hierdoor geleiden impulsen zeer snel. Zonder myelineschede geleiden impulsen relatief 
                                        langzaam. Tussen de verdikkingen zit de ‘knoop van Ranvier’. In feite ‘schieten’ de
                                        impulsen van knoop naar knoop.

Hier gaat het fout als men gedachtegolven gebruikt, nl. Bij een kunstmatige prikkeling van het axon gaan de
impulsen 2 kanten op, daar door worden de spieren overbelast. In het organisme is dat nooit het geval.
Als bij de dendrieten voldoende activerende neurotransmitters vrijkomen ontstaan in de membranen van de dendrieten stroomstootjes (impulsen). Deze impulsen verplaatsen zich door het membraan via het axon naar de synapsen.
In de synapsen komt een neurotransmitter vrij die de volgende zenuwcel kan exciteren of inhiberen.
De inhiberende werking heeft geen invloed op de kunstmatige prikkel, deze is namelijk al aanwezig in het axon en wordt dus gewoon door gegeven aan de eindplaat van de motorische zenuwcel “in dit geval de spieren”.
De impulsstromen zijn aan de skeletspier dan veel groter, dit lijdt tot spierpijn (neuropathische pijn, zweepslag).

De spierspoel is een vernuftige sensor in de spier, die de spierlengte en de contractie¬snelheid meet.
De spiervezeltjes in de spierspoel worden apart geactiveerd van de rest van de spier door de γ-motorneuronen. Hierdoor blijft de sensor gevoelig voor een groot bereik van spierlengtes. Aan de spierspoel ligt het dus niet, die geeft het wel door aan het CZS.

Het aantal impulsen per seconde neemt toe als er meer activerende neurotransmitter bij de dendrieten vrijkomt.
Een drempelwaarde moet gepasseerd worden om een neuron (zenuwcel) te activeren. De maximale impulsfrequentie is +/- 1000 per seconde. De impulsen hebben altijd een spanning van -70 mV.

Wil je meer over deze dingen weten dan zijn de volgende websites een goede ondersteuning voor kinderen.

http://www.bioplek.org/inhoudbovenbouwafbeeldingen/zenuwen/inhoudbovenbouwafbeeldingenzenuw.html
http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i003307.html
http://neurokids.nl/verken/hersenen/
http://mediatheek.thinkquest.nl/%7Eklc037/index.php?url=bloedsomloop
http://www.stamcel.org/html/zenuw.htm
http://proto2.thinkquest.nl/~klc037/index.php
http://www.bioplek.org/inhoudbovenbouw.html#anatomie%20mens
« Last Edit: March 20, 2010, 08:14:06 PM by sampelemoos »

Offline sampelemoos

 • ***
 • 134
 • +9/-9
 • Gender: Male
 • ervaring beleef je, de theorie ijlt na.
Re:Bewustzijn
« Reply #11 on: February 14, 2010, 02:37:14 PM »
Hier heb ik een verklaring van de werking het bewustzijn op andere personen, waarbij het lichaam reageert op
diverse bewustzijn freqenties.
( als je ontsteking remmers gebruikt zal je minder of geen last hebben van esoterische spier aanvallen )

Het probleem is dat de impulsen (veroorzaakt door gedachtengolven) direct in de knoop van Ranvier
“tussen de 2 myeline schede” gestraald worden.
Het aantalpulsen loopt hierdoor snel op tot wel 1000 pulsen of hoger.
Afhankelijk van de kracht van de gedachtengolven en de frequent (α, β, ķ, )(dieper of oppervlakkig).
Ook de positie waarin de spieren zich bevind “zijn ze gebogen of gestrekt” zal van belang zijn i.v.m.
overbelasting of extra aanspannen.

Bij overbelasting kan er spierscheuring optreden en ook bloedvaten en lymfevaten scheuren,
dan komt er dus bloed en vocht los in de been wat dan weer opzwelt.

Wat gebeurt er nou eigenlijk bij een zweepslag? De spier werkt hard en er is dus een actieve verbranding
van voedingsstoffen. Hierbij ontstaan afvalstoffen (melkzuur).
Normaal worden deze afvalstoffen via het bloed afgevoerd. Als dit niet snel gebeurd ontstaat er een ophoping
van melkzuur, dit noemt men ook wel verzuring van de spier.
Dit hoge gehalte aan melkzuur leidt tot kramp en kramp belemmert weer de bloedtoevoer,
zodat de afvalstoffen niet kunnen worden afgevoerd.
Er ontstaat dan een negatieve spiraal, die het steeds erger maakt.
(Wat daarbij pijn doet is niet de opeenhoping van melkzuren, maar de microtraumata, die tot zwelling en pijn leid, dus signalen geven van een micro-ontsteking, in dit geval haarscheurtjes in de Z-schijf.).
 
Bij extra aanspannen kan pijn optreden.
Bij zware arbeid moet de spier 500 maal meer O2 naar de musculatuur sturen dan bij rust.
Dwarsgestreepte spieren werken snel en zijn snel vermoeid.
Onze lichaamsbouw wordt bepaald door de lagen skeletspier onder het huidoppervlak.
Skeletspieren zijn meestal op twee punten aangehecht en stellen ons lichaam in staat om te buigen
en te strekken, op te staan en te gaan zitten, uit te rekken en in elkaar te duiken. (de willekeurige spieren)
« Last Edit: March 20, 2010, 07:43:20 PM by sampelemoos »

Offline sampelemoos

 • ***
 • 134
 • +9/-9
 • Gender: Male
 • ervaring beleef je, de theorie ijlt na.
Re:Bewustzijn
« Reply #12 on: February 14, 2010, 02:40:54 PM »
Dit zijn de gevolgen op de spieren als er overmatige gedachten golven tegen een persoon gebruikt word.Als je de spier spant, wordt deze korter en dikker. Het samentrekken van de spieren wordt veroorzaakt door
het ineen schuiven van dunne en dikke microfilamenten “draadjes binnen in de spier” in de myofibrillen.
De myofibrillen bestaan voornamelijk uit actine en myosine en vormen tezamen een “harmonica”-structuur, die er
voor zorgt dat de spier kan samentrekken of ontspannen.

Elke myofibril is door zgn. Z-schijven in ca. 2µm lange vakjes onderverdeelt, de zgn. sarcomeren.
Een sarcomeer ligt tussen twee Z-lijnen of, 3 dimensionaal, Z-schijven .(plaatvormige proteïnen).
De ca. 2000 actinefilamenten van de sarcafaag zijn in het midden aan de Z-schijf gefixeerd.
Het gebied waarin de actine- en de myosine-filamenten elkaar overlappen, is zichtbaar als het gedeelte
boven de Z van Z-schijf in de afbeelding.
De actinefilamenten zijn verankerd aan de membraan van de spiercel met het proteïne dystrofine, dat is
gebonden aan de sarcoglycanen binnen het sarcolemma en die op hun beurt via merosine met de collageenvezels
van de extracelaire matrix zijn verbonden.
Mutaties in een van deze 3 proteïnen veroorzaken spierdystrofie, d.w.z. degeneratie van de spiervezels met toenemende spierzwakte.
Voor het filament-glijden en daarvoor de spiersamentrekking is ATP nodig, waarbij de myosinekoppen met hun ATPaseactiviteit de motoren zijn (motorproteïne). De spiercontractie wordt direct met de chemische energie
van het ATP (adenosinetrifosfaat) gevoed.
Door je aura te versterken “verhoogde AP-signaal” krijg je meer O2 via de sensoren van je huid binnen, dit komt omdat het magnetisch veld van de mens O2 diffundeert in de huid. Adrenaline wordt afgescheiden door de bijnier
en wordt in het bloed gepompt bij actie, terwijl dit niet het geval is bij rust.

Kwanta (ķ) is de drijfkracht van het bestaan.


   zie bijlage:  spiervezels.

« Last Edit: March 20, 2010, 06:19:23 PM by sampelemoos »

Offline sampelemoos

 • ***
 • 134
 • +9/-9
 • Gender: Male
 • ervaring beleef je, de theorie ijlt na.
Re:Bewustzijn
« Reply #13 on: February 14, 2010, 02:42:46 PM »

hier is een alternatief om beschadigingen van het centraal zenuwstelsel en spieren te herstellen.


Actie Potentiaal Simulatie (APS) therapie kan, net als de zenuwcellen, een natuurlijke actiepotentiaal opwekken. Vandaar ook de naam). De geleiding van de actiepotentiaal door zenuwbanen in beschadigd weefsel verloopt niet optimaal. De beschadigd weefsel heeft een grotere weerstand dan gezond weefsel. Door het afnemen van actiepotentialen in het beschadigde gebied, vermindert het vermogen van de cellen om te genezen. Door het bevorderen van actiepotentialen krijgt het beschadigde gebied de kans om zijn vermogen te herstellen. De actiepotentiaal wordt zo goed nagebootst door APS therapie dat het lichaam reageert met het vrijkomen van pijnstillende en ontstekingsremmende stoffen en een forse verhoging van de productie Adenosine Tri-Phosfaat (ATP). ATP is een essentiële factor in het genezingsproces. Bij beschadigde weefsels blijkt er een tekort aan de stof ATP in en rond de lichaamscellen te zijn.
Om voor beweging te zorgen hebben spieren zuurstof en glucose nodig (hierdoor komt de stof ATP vrij die verbruikt word bij het samentrekken van de spieren). Zuurstof en glucose worden geleverd door een uitgebreid netwerk van bloedvaten. (in de bloedvaten zitten druksensoren die de status in het bloedvat door geeft aan het CZS). In de spieren ligt een overschot aan glucose in de vorm van glucogeen opgeslagen. Dit overschot dient als brandstofreserve. Wanneer willekeurige spieren hard werken kunnen ze vermoeid raken. Er kan dan door zuurstof gebrek melkzuur ontstaan. (dit gebeurt bij een korte, hevige inspanning waarbij vermoeidheid optreedt).

Offline sampelemoos

 • ***
 • 134
 • +9/-9
 • Gender: Male
 • ervaring beleef je, de theorie ijlt na.
Re:Bewustzijn
« Reply #14 on: February 14, 2010, 02:45:29 PM »
Dit zijn de hersen golven en de gevolgen van het bewustzijn manipulatie.


Bij een BETA (13 Hz – 30 Hz) golf is de amplitude laag omdat het geen tijd krijgt om zich biologisch opteladen.
Bij een Kwanta (ķ) (0,01 Hz – 0,4 Hz) golf is de amplitude groter, hierdoor ontstaan meerdere pulsen in de skeletspier.
Doordat een kwanta-golf een zeer lage frequentie heeft zal die ook dieper in het lichaam dringen, waar dan een hyper-pulsatie optreed.

Offline sampelemoos

 • ***
 • 134
 • +9/-9
 • Gender: Male
 • ervaring beleef je, de theorie ijlt na.
Re:Bewustzijn
« Reply #15 on: February 14, 2010, 02:49:16 PM »
ik heb nog wat verklarende images die wat meer duidelijkheid geeft over het lichaam en de werking van
gedachten golven gegenereerd door het bewustzijn.

Ik moet deze nog wel even converteren.

Offline harriechristus

 • ****
 • 378
 • +5/-7
 • Neoweb.nl Duurzame Technologie
Re:Bewustzijn
« Reply #16 on: February 15, 2010, 07:55:54 PM »
Volgens mij is bewustzijn iets algemeens, zodat alles in principe bewustzijn is.
Alleen zo dat de hersenen dat algemene bewustzijn beter kunnen organiseren, maar slechts gedeeltelijk dat bewustzijn zelf zijn.
Bijvoorbeeld als ik een beeld zie, dan kan ik dat verklaren omdat ik dan een beeld in mijn hersenen heb.
Maar als ik aan het oneindige denk, dan kan dat niet, want het oneindige zit niet in mijn hersenen.
(En zo zie ik een beeld niet in mijn hersenen, maar daar buiten, met name als ik de wereld buiten mij zie.)
Dat wil zeggen: het bewustzijn van de mens is meer dan alleen maar met de hersenen verklaard zou kunnen worden.
In vele gevallen kunnen de hersenen slechts een middel zijn voor het bewustzijn.
Zoals bijvoorbeeld ook de computer een middel is.

Het bewustzijn zit dan ook niet zozeer in de hersenen, maar andersom zitten de hersenen in ons bewustzijn.
Vandaar ook dat we onze eigen hersenen kunnen waarnemen en er mee manipuleren.


Offline loadrunner

 • *****
 • 152
 • +23/-0
 • Gender: Male
Re:Bewustzijn
« Reply #17 on: February 16, 2010, 03:34:20 AM »
We hebben een definitie nodig voor bewustzijn.


Als een computer zegt: Ik heb een bewustzijn, ik slaap, word wakker, moet lachen om grapjes en ik onthoud alles wat ik zie, en ik kan alle sommen oplossen.

Is het dan bewustzijn of intelegentie?

En bij de mens, is bewustzijn niets meer dan Cognitieve Intellegentie?

Of is bewustzijn nu letterlijk bedoeld, als "Ik ben wie ik ben, en ik ben hier en nu"

Als alles gemakkelijk gaat, hebben we niets te doen.

Offline sampelemoos

 • ***
 • 134
 • +9/-9
 • Gender: Male
 • ervaring beleef je, de theorie ijlt na.
Re:Bewustzijn
« Reply #18 on: February 17, 2010, 01:28:39 PM »
cognitieve "kennen leren" intelegentie.

Als een computer zegt?
Een computer zegt niets, die doet alleen maar wat hem opgedragen wordt. ( if, when, goto enz )

is bewustzijn intelegentie, ik zou zeggen: ja, als je het accepteerd.
is bewustzijn dom, ik zou zeggen: ja, als je een gespleten persoon bent.

Moet je inteligent zijn om iets te weten, ik zou zeggen: nee als het gaat om het bewustzijn.
De simpele rede is dat telepethie jaren lang als debiel bestempeld werd/was/is.

Wie is hier nu intelegent?

Oke, als je zegt dat de intelectueel het wist maar er niets over zegt, dan heb je gelijk, of toch niet?
Als de intelectueel er op afgerekend wordt dat zegt zijn brein het kan niet en maakt dan een blokkade.
Terwijl een andere intelectueel juist dit niet doet en zich verzet?

Dus wat is nu intelectueel?
Oke, een intelectueel zal zijn kennis gebied willen vergroten.
Dat wil niet zeggen dat hij bewust is van zijn intelect, daar je altijd baas boven baas hebt en hij weer een blokkade gaat kreeren. ( dus je hebt ook gradaties voor een intelectueel Q ) ( een computer heeft dat niet )
Het enige bewustzijn die de persoon heeft op dat moment is, dat er betere intelectuelen zijn. ( of is hij dom? )

Dus bewustzijn is iets dat je weet ondanks dat de wereld het tegenover gestelde zegt.
Ben je dan inteligent? "zie psychiater"
Is het cognitieve intelegentie, ik zou zeggen: bewustzijn leer je niet en hoef je ook niet te kennen
want je heb het al. ( ook hier heb je gradaties in )

Als je debiel wil worden dan heb je boeken genoeg om over deze theorien te lezen.
Als je lang genoeg leeft dan zullen deze theorien gelijdelijk aangepast worden of verbetert worden.
 

Jouw gedachten golven kan de weegschaal in beweging brengen.
Bewustzijn?

Offline sampelemoos

 • ***
 • 134
 • +9/-9
 • Gender: Male
 • ervaring beleef je, de theorie ijlt na.
Re:Bewustzijn
« Reply #19 on: March 20, 2010, 06:23:58 PM »
De beloofde images zijn geplaatst op:   Februari 14, 2010, 02:22:00  met de naam "hersenfrequenties."
                                                     Februari 14, 2010, 02:22:00  met de naam "zenuwstelsel"
                                                     Februari 14, 2010, 02:24:59  met de naam "monitor axon"
                                                     Februari 14, 2010, 02:24:59  met de naam "spiervezels"

http://www.bioplek.org/inhoudbovenbouwafbeeldingen/zenuwen/inhoudbovenbouwafbeeldingenzenuw.html


Hier zijn nog eens de images:
                                        
                                        
                                        

« Last Edit: March 20, 2010, 07:32:00 PM by sampelemoos »