Neoweb.nl

Neoweb wetenschapsforum. Duurzame technologie en innovatieve wetenschappelijke onderwerpen. => Transport van automobiel tot vliegtuig en van duikboten tot containerschepen => Topic started by: Digihans on May 12, 2010, 09:20:22 AM

Title: eCall, automatisch Europees noodoproepsysteem voor auto's
Post by: Digihans on May 12, 2010, 09:20:22 AM
België en 7 andere landen scharen zich achter eCall
Nadat onder meer Nederland al medewerking aan eCall heeft toegezegd, scharen zich deze week nog 8 andere Europese landen, waaronder België, achter het Europese noodsysteem voor gebruik in auto's. Het totaal komt daarmee op 26.

Dinsdag committeren zich naast België nog zeven EU-landen aan eCall, zo blijkt uit vorige week vrijgegeven informatie van de EU. Ook enkele transportorganisaties, waaronder OptoTelematics en de European Road Transport Safety Council, zetten die dag hun handtekening onder de MoU. 15 van de 27 EU-lidstaten, waaronder Nederland, en 3 andere Europese landen hadden hun meewerking al toegezegd.

Het eCall-systeem moet helpen het aantal verkeersslachtoffers te verlagen. Wanneer de airbags in een auto worden geactiveerd, kan eCall via het gsm-netwerk automatisch een noodoproep naar de dichtstbijzijnde alarmcentrale versturen. Met behulp van de meegestuurde gps-informatie over de exacte locatie van het ongeval kunnen hulpdiensten aanmerkelijk sneller ter plaatse zijn.

Uit berekeningen zou blijken dat met eCall, dat per nieuwe auto ongeveer 100 euro kost, jaarlijks 2500 mensenlevens kunnen worden gespaard. Ook nemen de ongevals- en filekosten met 26 miljard euro af. Een met eCall vergelijkbaar systeem is al sinds 2002 verplicht en actief in de VS, maar invoering in Europa verloopt vooralsnog traag. Aanvankelijk moest het systeem vorig jaar zijn ingevoerd, maar dit werd uitgesteld tot 2010. Of daadwerkelijke invoering dit jaar haalbaar is, valt te bezien; nog drie EU-landen moeten zich achter de MoU scharen.

De Europese Commissie probeert al enkele jaren vaart achter de ontwikkeling en invoering van 'slimme' auto's te zetten. Behalve het terugdringen van het aantal slachtoffers in het verkeer, wil Brussel met de 'slimme' auto de uitstoot van CO2 verminderen. De afgelopen drie jaar heeft Europa 160 miljoen euro in de achterliggende ict-onderzoeken geïnvesteerd. Een verzoek voor een aanvullend potje van 38 miljoen euro wordt momenteel geëvalueerd, meldt de EU.

Bron: Tweakers.net (http://tweakers.net/nieuws/67108/belgie-schaart-zich-achter-ecall.html)

Zie voor meer informatie over eCall:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/ECall
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/10/16&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en