Neoweb.nl

Europa investeert miljard euro in energie uit waterstof

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Digihans

  • *****
  • 1.792
  • +86/-8
  • Gender: Male
  • E=MC2
Europa investeert miljard euro in energie uit waterstof
« on: October 17, 2008, 04:16:57 PM »
Europa investeert miljard euro in energie uit waterstof

De Europese Unie heeft een grootschalig initiatief aangekondigd om de waterstofeconomie te stimuleren. Voor het gezamenlijke initiatief wordt de komende zes jaar 1 miljard euro gereserveerd.

Volgens EU-commissaris Janez Potočnik, verantwoordelijk voor Wetenschap en Onderzoek, gaat het om een 'resultaatgericht initiatief' dat Europa onder meer moet helpen de milieuproblematiek het hoofd te bieden. Aan het Joint Technology Initiative werken zestig ondernemingen en evenzoveel onderzoeksinstellingen en universiteiten mee. Zij hebben de opdracht gekregen de ontwikkeling van brandstofcellen en waterstoftechnologie te versnellen en deze tussen 2010 en 2020 in commerciële successen te vertalen.

Volgens Gijs van Breda Vriesman, de Nederlandse voorzitter van het JTI voor Fuel Cells and Hydrogen, is de gekozen werkwijze essentieel voor de invoering van een waterstofeconomie: alle betrokken partijen dienen mee te werken om waterstof als brandstof commercieel aantrekkelijk te maken. Daar is niet alleen de productie van waterstof voor nodig, maar ook de distributie ervan en de ontwikkeling van brandstofcellen zijn noodzakelijk.

De projectpartners zijn voor het eerst op 14 en 15 oktober in Brussel bijeengekomen om het initiatief formeel van start te laten gaan. Het JTI zou de ontwikkeltijd van nieuwe technieken voor de waterstofeconomie met twee tot vijf jaar moeten verkorten. Een week geleden werd de eerste oproep voor het insturen van concrete plannen rond de productie, distributie en opslag van waterstof gedaan: het budget voor die ronde zou omstreeks 28 miljoen euro bedragen.

bron:tweakers.net

zie ook:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1498&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en