Neoweb.nl

Subsidie op zonnepanelen in 2010

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Robert

  • *****
  • 3.150
  • +269/-11
  • Gender: Male
  • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Subsidie op zonnepanelen in 2010
« on: January 11, 2010, 11:50:51 AM »
Subsidie op zonnepanelen 2010
Eindjanuari of begin februari opent de nieuwe ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). Deze landelijke subsidieregeling voorziet in een vergaande compensatie voor de kosten die gepaard gaan met het produceren van duurzame energie.

Verreweg de meest populaire categorie uit deze regeling is de categorie 'Zon-PV klein', een subsidiepot die is opengesteld voor particulieren die zelf zonne-energie opwekken met zonnepanelen. Iedereen die interesse heeft in het plaatsen van zonnepanelen, doet er verstandig aan zich goed in te lezen in de voorwaarden van de subsidie en de procuedure die doorlopen moet worden om deze aan te vragen.

De subsidies uit de SDE-regeling bestaan uit productiepremies; u ontvangt een vast bedrag voor iedere kWh aan groene stroom die geproduceerd wordt. De SDE-subsidiepot voor zonne-energie is verdeeld over twee categorieën: de categorie 'Zon-PV klein', welke is bedoeld voor systemen met een piekvermogen van 1 tot 15 kWp, en de categorie 'Zon-PV groot', die is bedoeld voor systemen met een piekvermogen van ten hoogste 100kWp. Er worden binnen de SDE géén eenmalige aanschafpremies gegeven; dergelijke regelingen vindt u misschien op provinciaal of gemeentelijk niveau. Overweegt u zonnepanelen aan te schaffen, informeer dan dus óók bij uw lokale overheden over het al dan niet bestaan van aankoopsubsidies.

Subsidiebedragen 2010 voor zonnepanelen
De subsidiebedragen voor kleinschalige projecten zijn ten opzichte van 2009 vrij sterk gedaald. Waar men in 2009 nog kon rekenen op een netto subsidie van 33 cent per geproduceerde kWh, moet men het nu doen met 24,4 cent per kWh. Deze daling lijkt onredelijk, maar het feit dat de aanschafprijs van zonnepanelen het afgelopen jaar tot wel 20% is gedaald, plaatst het allemaal in perspectief. Het budget is groot genoeg om voor ongeveer 25 MW aan kleine PV-projecten te sponsoren. Voor grotere projecten (15kWp tot 100kWp) valt het subsidiebedrag uit op 35,1 cent per geproduceerde kWh zonne-energie. Het totale budget voor deze categorie is voldoende voor ongeveer 11MW aan zonnestroom. De subsidie op grote projecten opent dit jaar 13 weken later dan de subsidie op kleine projecten. De subsidiebedragen zijn bedoeld voor een terugverdientijd van circa 15 jaar; is de subsidie aan u toegekend, dan zult u gedurende maximaal 15 jaar van het aan u toegekende subsidiebedrag kunnen profiteren.

Voorwaarden voor subsidie van zonnepanelen
Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen, moet u voldoen aan de volgende eisen:

    * Aansluiting: binnen 18 maanden na toekenning van de subsidie, dient het pv-systeem in werking te zijn gesteld;
    * Stroomnet: de pv-installatie dient aangesloten te zijn op het Nederlandse stroomnet. Losstaande systemen worden dus niet gesubsideerd;
    * Nieuw: de pv-installatie mag niet bestaan uit tweedehands materiaal. Alles dient nieuw te zijn;
    * Vermogen: het pv-systeem moet een piekvermogen hebben van minimaal 1kWp (1000Wp). Let op! Dit is gewijzigd ten opzichte van 2009, toen 600Wp nog voldoende was;
    * Certificering: heeft u eenmaal een subsidiebeschikking ontvangen, dan is het van belang dat u de door u geproduceerde stroom laat certificeren als groene stroom.

Aanvraagprocedure voor subsidie op zonnepanelen
Het aanvragen van de SDE-gelden verloopt via de stichting SenterNovem, die de subsidie beheert en ten uitvoer brengt. Het is belangrijk dat u zich realiseert, dat u al een aanvraag kunt doen als u nog geen PV-systeem heeft gekocht. Wat u wél nodig heeft, zijn de technische specificaties van het systeem dat u aanschaft áls u een toekenning krijgt. De eerste stap in het hele proces is dus oriëntatie. Lees over zonnepanelen en neem contact op met een installateur voor een offerte.

De tweede stap, het aanvragen van de subsidie, kunt u op twee manieren nemen. Of u doet het zelf via het internet (let op: u heeft een DigID code nodig), of u machtigt uw installateur tot het doen van een aanvraag namens u. Deze laatste optie is aan te raden, omdat de installateur meer kennis heeft van zowel het PV-systeem als de aanvraagprocedure. Ontvangt u vervolgens een toekenning, dan is het tijd uw zonnepanelen te laten installeren. Is dit eenmaal afgerond, dan is het voor het uiteindelijke ontvangen van uw subsidie van belang dat u uw stroom laat certificeren door het agentschap CertIQ.

Tips
Tot slot een aantal tips:

    * Zoals veel zaken, geldt ook voor de SDE op=op. De subsidie op zonnepanelen is zeer populair, dus wees er zo vroeg mogelijk bij. Abonneer u eventueel op de SDE-nieuwsbrief van SenterNovem;
    * Oriënteer u goed. Lees websites en neem contact op met meerdere installateurs;
    * Geniet van uw zonnestroom! U helpt er niet alleen het milieu mee, maar u kunt er op termijn zelfs winst mee maken.

Dankzij de SDE subsidie is het plaatsen van zonnepanelen een stuk betaalbaarder.

Bron: toekomstinvestering.nl

voor meer informatie over de subsidie op zonnepanelen in 2010:
http://www.senternovem.nl/ (voor het aanvragen van de subsidie)
http://www.zonnepanelen-info.nl/zonnepanelen/kopen-voorbeeld/