Neoweb.nl

online discussie over 'beter benutten' van de infrastructuur

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline cvmaarssen

  • *
  • 2
  • +0/-0
online discussie over 'beter benutten' van de infrastructuur
« on: October 03, 2010, 04:23:25 PM »
Op http://www.clubvanmaarssen.org staat sinds de Madurodamsessie op 28 september 2010 een oproep mee te doen aan een online discussie over 'beter benutten' van de infrastructuur in Nederland. Bij deze een oproep aan jullie om daaraan deel te nemen!!

Zie: http://www.clubvanmaarssen.org/discussies/beter-benutten.-hoe-houden-we-nederland-bereikbaar#idIRD2_-pX-2FvIoKm5uXwwQ

Originele tekst van de oproep:

"Een bereikbaar Nederland is en blijft een randvoorwaarde voor een Nederland waar het prettig wonen is, maar waar het ook economisch goed gaat. We zien echter dat de drukte op het Nederlandse wegen- en spoorwegennet bijna op zijn maximum zit. Zeker in de spits.

In het verleden werden al succesvolle maatregelen genomen om de capaciteit beter aan te laten sluiten op de vraag. Maar om Nederland bereikbaar te houden moet er meer gebeuren. Niet per sé nieuwe ideeën, maar vooral ook ideeën die versneld realiseerbaar zijn en leiden tot merkbare extra benutting op korte termijn.

Tijdens de Madurodamsessie op 28 september werden verschillende ideeën genoemd. We zijn op zoek naar jouw mening over die ideeën, en mogelijkheden om extra benutting versneld te realiseren. Praat mee!"

Deelnemers aan de online discussie nodigen we uit om op een nader te bepalen moment deel te nemen aan een expert meeting over dit onderwerp.