Neoweb.nl

Rijkswaterstaat gaat stenen vloeren in Waal leggen

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline merkator

  • *****
  • 330
  • +25/-4
  • Zeker Weten? Neoweb.nl...
Rijkswaterstaat gaat stenen vloeren in Waal leggen
« on: August 31, 2007, 09:41:40 AM »
Rijkswaterstaat gaat stenen vloeren in Waal leggen

ARNHEM - Rijkswaterstaat gaat de komende jaren vloeren van steen, grind en grof zand in de Waal leggen om de rivier bevaarbaar te houden. Het 400 miljoen euro kostende karwei is nodig, omdat het rivierwater de zandbodem steeds verder uitschuurt.
 
Dat heeft een woordvoerder van Rijkswaterstaat woensdag gezegd. De Waal, die aftakt van de Rijn, is de belangrijkste rivier van Europa voor de binnenscheepvaart. 

Als Rijkswaterstaat het uitschuren van de rivierbodem niet aanpakt, ontstaat op den duur bij Tolkamer bij de Nederlands-Duitse grens een waterval in de rivier, waar schepen aan de grond gaan lopen. Duitsland heeft al vergelijkbare maatregelen genomen in het stroomgebied van de Rijn.

Uitdiepen van rivier
De rivier kan zichzelf volgens Rijkswaterstaat steeds verder uitdiepen, omdat er vanuit Duitsland nauwelijks zand wordt aangevoerd. Dat is weer het gevolg van het kanaliseren van zijrivieren van de Rijn, wat in de vorige eeuw een populaire maatregel was.

Het water schuurt in de zandbodem van de rivier een steeds diepere geul uit, die niet meer met nieuw aangevoerd zand wordt gevuld. Daardoor wordt het bevaarbare water aan de oppervlakte steeds smaller.

bodemdalin
Bij Nijmegen is de Waal in de afgelopen 30 jaar al 75 centimeter gezakt. Rijkswaterstaat schat de bodemdaling op 3 centimeter per jaar.

Het zakken van de bodem brengt de veiligheid van waterstaatkundige werken ook in gevaar. Volgens Rijkswaterstaat hebben tal van kribben in de rivier al bijna geen talud meer. Brugpijlers komen los te staan. De dienst controleert de pijlers nu extra vaak.

Steentapijt in rivier
Vanaf 2009 gaat Rijkswaterstaat zand en steen in de rivier storten bij Lobith en Spijk. In enkele rivierbochten legt de dienst een steentapijt. Dat is eerder al gedaan bij Nijmegen en St. Andries.

Het leggen van vloeren in de drukstbevaren rivier van Europa gaat jaren duren, zo verwacht Rijkswaterstaat. Een nadere studie moet uitwijzen welke maatregelen op de lange termijn bodemdaling in de Waal structureel kunnen tegengaan.

bron: ANP & nu.nl