Energie
Albert Einstein:"E=MC2"

"Energie verdwijnt niet, maar kan zich wel in een andere vorm begeven. Bij iedere overzetting zal er een energie weglekken in de vorm van warmte of wrijving. De overzettingen is theoretisch 100% maar in de praktijk is de efficientie nooit 100%. "


Voorbeeld:

Door de verbranding van olie ontstaat warmte energie. Deze warmte energie kan men gebruiken voor de opwekking van stoom (verdampings-energie). Deze stoom beweegt een rad (beweginsenergie) dat in verbinding staat met een dynamo die electriciteit opwekt (electrische energie). Deze energie kan men gebruiken om water te electrolyseren (splitsen van watermoleculen in waterstof en zuurstof). De waterstof die bij dit proces ontstaat, kan ingezet worden voor de verwarming van eten via verbranding (verbrandingsenergie). In een brandstofcell (fuelcell) reageert de waterstof weer met zuurstof (chemische energie) tot water, waarbij tevens electriciteit onstaat (electrische energie). De electrische energie kan weer gebruikt worden voor de aandrijving van electro-motoren die zorgen dat vrachtwagens, bussen en auto's kunnen rijden (kinetische energie).

Energie kan men o.a. produceren op de volgende manieren:

  • 1. Door de verbranding van waterstof houdende verbindingen (aardgas, olie, kolen, hout, turf, biomassa, etc.)
  • 2. Door oxidatie reacties (hierbij ontstaat warmte) (soms zeer explosief!)
  • 2. Door kernsplijting, waarbij massa direct wordt omgezet in energie (gevaarlijke straling)
  • 3. Door kernfusie, waarbij tevens massa wordt omgezet in energie, maar wat zich helaas nog in de experimentele fase bevindt. (De zon doet al 4 miljard jaar aan kernfusie!)
  • 4. Door inductie energie, waarbij een magnetisch veld voor een electrische spanning zorgt.
  • 5. Door het onttrekken van energie aan dynamische processen die constant of cyclisch zijn. Denk hierbij aan wind, getijden, zon, regen & rivieren (waterkracht), de draaiing van de aarde, aardwarmte op grote diepte. (luchtstromingen, vloeistofstromingen, magnetische stromingen, licht- & deeltjesstromingen)

Energie kan ook worden opgeslagen.

  • 1. Chemische opslag (accu's, batterijen en brandstofcellen)
  • 2. Kinetische opslag (door een massa op een hoger niveau te brengen, bezit het potentiele energie (denk aan het opwinden van een klok of een watertoren)
  • 3. Electronische opslag (Condensatoren of electrische flessen)

Links:
Gerelateerde onderwerpen:
http://www.ecn.nl/ -Waterstof
http://www.energie.nl/ -CERN
http://energie.pagina.nl -Discussies over duurzame energie


NeoWeb is powered by Terra-IT International IT-Services

NeoWeb & Terra-IT zijn geregistreerde handelsmerken van Global-WebShop.com.
(c) 1999-2007 Global-WebShop. Alle rechten voorbehouden

View Neoweb Stats