Neoweb.nl

Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10
41
Naar aanleiding van de documentaire: Planet of the Humans

Er wordt een bijzonder somber beeld geschetst van de groene revolutie. Alsof alles wat we doen, niet zou helpen.
En inderdaad, er worden veel foute keuzes gemaakt, maar de documentaire gebruikt footage van 10 tot 15 jaar geleden. Inmiddels is het bewustzijn en de concensus al een stuk verder, dat groene initiatieven wel degelijk zin hebben, mits je de juiste kiest!

Zonnepanelen vs olie (of kolen)
Productie van zonnepanelen is energiepositief. Paneel levert meer op dan productie kost.
Immers om een zonnepaneel te vervoeren is inderdaad energie nodig. Maar om olie te vervoeren is ook energie nodig.
Het mijnen van grondstoffen kost energie, maar het oppompen van olie of het mijnen van steenkool ook. Grondstoffen smelten kost energie, maar olie raffineren kost ook energie.

zonnepaneel:
gewicht:22.5 kg
vermogen: 300WP
levert ongeveer 270 kWh op jaarbasis
gemiddelde levensduur 20 jaar = 5400 kwh

olie:
1 liter olie weegt 0,85 kg
dus 26 liter olie  = 22.5 kg (=gewicht zonnepaneel)
1 liter olie is goed voor = 10kwh
26 liter is 260 kwh

kolen leveren 8kwh per kg op .
dus 22.5 kg kolen = 196 kwh

Als je olie of kolen verbrandt heb je daarna niks meer.

Een zonnepaneel levert dan nog 5140 kwh meer op dan olie!
Een zonnepaneel levert dan nog 5204 kwh meer op dan kolen!

Keuze: Zonnepanelen

En er is een bijkomend voordeel:
Zonnepanelen zijn een technologisch product. De prijs per kwh daalt sinds het eerste paneel is ontwikkeld. Net als computerchips worden pv-panelen goedkoper en efficienter. Door schaalvergroting blijft prijs dalen.
Inmiddels zijn er al 400wp panelen! (dus nog eens 33% efficienter)

Windmolens vs olie (of kolen)
Windmolen 300.000kg aan materiaal (beton, toren, wieken, rotoren en alles)
Windmolen = 1.750.000 KWh per jaar
Nieuwe windturbines gaan 25 jaar mee = 43.750.000 kwh

Zet je dat af tegen olie 300.000kg olie = 350.000 liter
Dan kun je met olie 3.500.000 kwh opwekken éénmalig.

Gebruik je kolen dan is dat 20% minder = 2.800.000 kwh

windmolens vs olie
43.750.000kwh vs 3.500.000 kwh

Zon en wind werkt dus prima.

Energie opslag: Accu's
(opslag niet in lithium maar gewoon mechanische energie of ijzer/nikkel accus wel meer ruimte nodig)
Alleen Ijzer nikkel accu's zijn niet meer patenteerbaar. en zijn loeizwaar en nemen veel ruimte in. Maar dat laatste maakt niet uit in een veld met zonnepanelen of windmolens.
IJzer en Nikkel zijn nog 1000 jaar voorradig en goed te recyclen. Alleen je hebt wat ruimte nodig voor containers vol met deze accu's.

Energie opslag: pompcentrale
Een andere optie is om bijvoorbeeld water omhoog te pompen met electriciteit. En als je weer electriciteit nodig hebt, laat je het water wegstromen.

rendement energieopslag pompcentrale 75-80%
rendement energieopslag ijzer/nikkel accu's volgen TU-Delft 90%

Biomassacentrales
Inderdaad.. Biomassa is niet duurzaam. Vooral niet als je de grondstof over de hele wereld sourced. Of als je er bestaand bos voor kapt.
Biomassa die over de hele wereld verscheept wordt (is niet meer van deze tijd, inmiddels moet het lokaal volgens de meeste regelgeving)
En bossen kappen zorgt juist voor meer uitstoot nu. Het duurt 40 jaar voordat een boom weer op z'n gewicht is.
Lokale biomassa om piekmomenten op te vangen, zou tijdelijk een goed alternatief zijn.

Biobrandstof vs zonnepanelen
Zonneveld: 1 hectare levert 1.350.000 kwh per jaar op
in 25 jaar = 33.750.000 kwh

Biomassa (bijvoorbeeld koolzaad) levert per hectare 1300 liter koolzaad olie met een energiedichtheid van 12kwh/l
Dus 1 hectare koolzaad levert 15.200 kwh per jaar op.
1 hectare energiemais levert per hectare zo'n 29.000 kwh op.
1 hectare suikerriet 86.000 kwh per hectare (maar vergt erg veel water!)
Ook Bio ethanol uit suikerriet zorgt voor ontbossing in bijvoorbeeld het Amazone gebied. Dus stoppen daarmee!

Een zonneveld 1.350.000 kwh per jaar !!! (15 tot 90 keer zoveel als biobrandstoffen)

Verder in de documentaire:
- (vochtige) Biomassa bijstoken met autobanden om temperatuur op te hogen
- (vochtige) Biomassa bijstoken met gas om temperatuur op te hogen
- energie uit het verbranden van huisvuil.
Ja, dat is triest.  Mijn idee: geld van dit soort stookcentrales kun je ook steken in zonneweides en ijzer/nikkel accu's.

Groene Festivals gebruiken dieselaggregaten.
In de docu wordt verder gesproken over festivals die worden bijgestookt met aggregaten. Festivals uit 2005 ofzo?Dat is zo. Je kan tegenwoordig accu's huren/kopen die gevuld zijn met groene energie. ipv aggregaten.
En grote festival terreinen investeren in zonneweides.

Groene fabrieken/bedrijven zoals Tesla, google etc. 
Fabrieken die nog aan het (grijze)stroomnet zitten. etc. Als die 100% duurzame energie eisen van hun energieleverancier is er niets aan de hand.
De definitie van 100% duurzaam, moet wel echt duurzaam zijn. (dus geen kernenergie, geen biomassa, geen LNG)

Concentrated solar panels en zonnevelden in de woestijn
Er worden planten worden weggehaald en daarop komen zonnevelden. Maar na 25 jaar zijn die afgeschreven. En houd je dode natuur/woestijn over.
Zonnepanelen kun je recyclen. En op die plek kun je weer zonnepanelen leggen. En onder zonnepanelen kun je laaggroeiers planten die zorgen dat het niet uitdroogt.

Elektrische auto's vs Perslucht
Elektrische auto's rijden nu op koolstroom. Inderdaad. Dat moet dus 100% duurzame energie zijn.
Een benzine auto weegt zo'n 1000 kg om doorgaans 1 persoon van 80kg te vervoeren! (verbrandingsmotor 30-40% rendement)
Een elektrische auto weegt zo'n 2000 kg om 1 persoon van 80gk te vervoeren! (elektromotor 90% rendement)
Neem de fiets. Neem het ov. Werk thuis. (investeerd dus in fietspaden, openbaar vervoer en glasvezel.

Soms wordt gezegd dat waterstof de oplossing is, maar waterstof moet je ook weer opwekken en kost enorm veel energie om te maken. een waterstof molecuul is zo klein, dat deze door leidingen en opslagtanks weglekt. Waterstof is in mijn ogen nog lang geen alternatief!

Een andere oplossing voor echt duurzame auto's : lichtere auto's / perslucht auto's. (dan heb je geen zware verbrandingsmotor nodig. Geen zwaar chassis. geen startmotor etc) En daalt het gewicht van een auto naar 450 kg. Neem bijvoorbeeld de Aircar one:

gewicht: 450 kg
topsnelheid: 100km/h
range: 170-200km
tank:1000liter lucht op 300 bar
hervullen duurt 3 minuten.

Zie voor meer informatie over persluchtauto's:
https://www.neoweb.nl/forum2/transport-van-automobiel-tot-vliegtuig-en-van-duikboten-tot-containerschepen/auto-op-perslucht-aircar-mdi-airone/

Ook de trolleybussen in bijvoorbeeld Arnhem rijden op elektriciteit maar hoeven geen zware accu's mee te zeulen. Dit zou ideaal voor vrachtwagens kunnen zijn. Elektromotoren in combinatie met een bovenrails. Want accu's meezeulen is niet efficiënt.

Verder zijn er al grote stappen gezet, die niet worden benoemd:
Gloeilamp vervangen door led (scheelt 80 tot 90% energie!)
TV's vervangen door led/oled (scheelt veel energie)
geothermie, waterkracht, blue energy, tidal energy etc. etc.

En inderdaad het devies moet zijn: consuminderen!Michael Moore : Planet of the Humans | Full Documentary | Directed by Jeff Gibbs

Voor zolang de documentaire online staat is deze hier te zien:
42
Vandaag zijn de testresultaten van Sanquin bekend gemaakt. Uit de test blijkt dat 3% het antistoffen tegen het virus heeft. (en dus op een gegeven moment is besmet geweest).
Als je 3% projecteert op de Nederlandse bevolking (van 17.2M) praat je over zo'n 500.000 besmettingen.

In dat geval is de CFR in Nederland zo'n 0,66% .
43
Coronacrisis: Hoe zit dat nou met Zweden? De "Swedish Strategy"

Op het internet circuleren allerlei berichten, dat de mensen in Zweden geen last hebben van de coronacrisis en gewoon nog naar terrasjes kunnen. Maar waar is dat op gebaseerd? Wat is die zogehete "Swedish Strategy" en waarom lijkt deze te werken?

Allereerst zijn er in Zweden, vanaf de uitbraak van het virus in China, steeds striktere reisverboden opgelegd. Eerst alleen verboden op reizigers uit/naar besmette regio's en op 17 maart alleen nog reizen vanuit EU-landen. Op 19 maart werd geadviseerd om ook binnen Zweden niet meer te reizen, tenzij dat absoluut noodzakelijk was. Op 7 april werd ook al het reizen buiten Zweden afgeraden. Deze maatregel geldt tot 15 juni. Mensen blijven massaal thuis, werken thuis en het OV is uitgestorven.

In Zweden hebben ze op 11 maart alle bijeenkomsten van 500 of meer verboden.
In Zweden hebben ze op 27 maart alle bijeenkomsten van 50 of meer verboden.

Ook werd in Zweden de "karensdag" (de onbetaalde eerste dag van ziekteverlof" werd ook op 11 maart afgeschaft, zodat mensen niet naar het werk zouden komen als ze zich niet lekker zouden voelen.
Ook werd het verplichte 'doktersbriefje' afgeschaft (normaal heb je die na 7 of 14 dagen nodig). Ook hierdoor konden mensen langer thuis blijven.

Op 24 maart werden restaurants en bars gesommeerd om alleen nog tafelbediening te doen. Even met je vrienden staan in een kroeg, kan dus niet meer. Ook 'hangen' aan de bar kan niet meer. Ook zijn restaurants verplicht voldoende ruimte tussen de tafels te hebben, op dwange van een boete en sluiting.

Op 1 april werden bezoeken aan verzorghuizen verboden.

De meeste mensen in Zweden houden zich aan al deze regels. Net zoals mensen in Nederland. Die worden ook geadviseerd om zo veel mogelijk binnen te blijven. Het overgrote deel van de Nederlanders houdt zich hier ook aan.

Ook worden ondernemers in Zweden ondersteunt met een pakket aan noodmaatregelen om lonen door te betalen en uitstel van belastingen tot 1 september 2020.

En nagenoeg alle sportevenementen zijn in Zweden afgelast.

Winkels zijn open, mits ze de 1.5 meter kunnen waarborgen. (net zoals in Nederland).

Andere landen hebben veel kritiek op de zogehete "Swedish Strategy". Maar volgens Zweedse minister van Buitenlandse Zaken (Ann Linde) doen ze er in Zweden alles aan om het virus te beteugelen en niet verder te laten verspreiden en om de druk op de IC's werkbaar te houden voor het zorgsysteem. 

Maar wat is dan het grote verschil?
Het grote verschil is dat de meeste Zweden weten dat ze zich aan deze regels moeten houden en dat ze daarmee verdere verspreiding voorkomen. Ze luisteren dus goed! Doordat ze zich er allemaal aan houden, verspreid het virus zich minder snel. Als het nodig is, zullen ze ook in Zweden strengere maatregelen nemen, maar tot nu toe blijken de huidige maatregelen voldoende.

Verder is er verschil in leeftijdopbouw van de Zweedse samenleving ten opzichte van bijvoorbeeld de hard getroffen regio's in Italie.

Zweden : 70> 6,7% (op 10 miljoen inwoners = zo'n 670.000 'kwetsbare ouderen')
Italie : 70> 7,2% (op 60 miljoen inwoners = zo'n 4.320.000 'kwetsbare ouderen')
Nederland: 70> 6,2% (op 17.2 miljoen inwoners = zo'n 1 miljoen 'kwetsbare ouderen')
Amerika: 70> 4.8% (op 328 miljoen inwoners = 15.700.000 'kwetsbare ouderen')

Ook is Zweden minder dicht bevolkt. Dat effect zie je ook in dunbevolkte regio's in Nederland. En de gemiddelde Zweed is een stuk gezonder dan bijvoorbeeld de gemiddelde Amerikaan. (met alle respect)

Kortom: De "Swedish Strategy" is gewoon eenzelfde soort maatregel als we hier in Nederland of Duitsland hebben. Een zogehete "Smart Lock-down".  Als we ons er met z'n allen aan houden, hebben we geen strengere regels nodig.

zie ook:
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Sweden

https://www.populationpyramid.net/nl/zweden/2019/
44
CO2 reductie door Coronacrisis.
We zien de CO2 niveau's in onze atmosfeer sterk dalen. We zijn op zoek naar ideeen / concepten die ervoor zorgen dat we ook in de toekomst blijvend een lage CO2 uitstoot hebben.
45
Wil je de zorg helpen? In het Radboudumc wordt hard gewerkt aan een alternatief beademingsapparaat voor coronapatiënten. Maar de tijd dringt. Met jouw donatie kunnen we de productie snel starten.

het Radboud Fonds is een initiatief van het Radboudumc en de Radboud Universiteit. Kijk voor meer informatie op www.radboudfonds.nl (MR).

Het Radboud Fonds is daarnaast ook bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het is dus vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dat betekent dat dus 100% van je donatie naar het door jou gekozen doel gaat.

zie ook:
https://www.radboudumc.nl/en/news/2020/radboud-university-medical-center-and-radboud-university-collaborate-on-initiatives-in-fight-against
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen
https://www.jebentnodig.nl/en/
46
De coronacrisis in Nederland. Waar staan we nu?

De smart lock-down van Nederland lijkt te werken. We hebben het aantal IC-bedden opgeschaald van 1.150 naar 2.400. Op het hoogtepunt waren er zo'n 1400 COVID-19 patienten op de IC's.
En de (eerste) piek lijkt voorbij. Er is nog een na-ijl effect, waarbij ik prognosticeerde dat er zo'n 100 - 200 mensen per dag zouden overlijden. En op het hoogte punt in Nederland overleden er 175 (31-mrt), 166 (2-apr), 164 (4-apr) en 234 (7-apr, door het 'weekend-effect')
Dankzij de lock-down, wordt dit nu weer minder. En ook het aantal patiënten op de IC's daalt. Maar nu begint het eigenlijk pas. Nu moeten we volhouden.

Hoe lang gaat deze coronacrisis nog duren?
Sommigen denken dat het eind april weer 'normaal' wordt, sommigen in juni, weer anderen denken ergens in september. Maar als je dit wetenschappelijk bekijkt, kan dit nog wel zo'n 80 maanden duren! (anders raken onze IC's weer overbelast). Het hopen is dus op een vaccin, of een middel, dat de symptonen/klachten van COVID-19 goed kan verminderen, zodat mensen niet naar het ziekenhuis hoeven. Of genoeg capaciteit om alle mensen te helpen.
Sommige experts spreken over 7 a 8 van deze 'zware' lockdowns voor de komende 2 jaar.

Stel je voor dat we de capaciteit van IC's verder opvoeren. Zorg voor meer mensen die op een IC kunnen werken (omscholing). Zorg voor meer beademingsapparatuur.
Als we naar 10.000 IC bedden (inclusief personeel) kunnen, kunnen we 5x zo snel uit deze crisis komen (dus ipv 80 maanden nog maar 19 maanden!)
En als we 50.000 IC bedden creeeren in Nederland, kunnen we binnen 4 a 5 maanden klaar zijn!
Dus overheid. Als we snel (en goedkoop) uit deze crisis willen komen, investeer dan miljarden in het snel opleiden van IC personeel en het opschalen van bedden/beademingsapparatuur en hulpmiddelen. Met 1 of 2 miljard moet je toch iets kunnen forceren op dit gebied! (elke maand in lockdown kost al een veelvoud)
Want anders gaat het dus nog jaren duren !

Door Minister President Mark Rutte wordt er al gerept over een "anderhalvemeter samenleving". Waarbij iedereen op zoek moet gaan naar hoe zijn/haar werk/bezigheden gedaan kunnen worden met inachtneming van 1.5 meter afstand. Dat zeg je niet, als je de verwachting hebt dat dit een paar weken/maandjes gaat duren. Eigenlijk zou de regering daar wel duidelijker over moeten zijn. Zeg gewoon dat het wellicht het komende jaar of komende 2 jaar niet meer normaal zal zijn. Dan kunnen mensen zich daar op instellen en plannen maken. Dan kunnen er permanente oplossingen komen. Dan kunnen partijen die oplossingen bieden ook investeren om deze grootschalig uit te rollen. Denk aan plexiglazen bali-schermen, vergaderschermen, alcoholdispensers bij elke deur etc.

Nog 80 maanden? nog 6.5 jaar?
Om dit totaal bijna 7 jaar vol te houden in een soort afstandsmaatschappij is voor de meeste mensen wel iets te gortig. Maar eer er een vaccin komt, kan dat nog wel een jaar, anderhalf, misschien zelfs 2 jaar duren. Want ook als er een 'werkend' vaccin is, dat geen nadelige bijwerkingen heeft, duurt het opschalen naar miljarden vaccins best wel lang!
Al kun je 100 flesjes per seconde produceren. Dan duurt het 10.000.000 seconden voordat je er 1 miljard hebt. Dat is 115 dagen. Voor 8 miljard mensen ben je dan zo'n 2.5 tot 3 jaar bezig!
Ik weet werkelijk niet hoe snel je dit kan opschalen. Maar zorg dus dat er een wereldwijde productiefaciliteit klaar staat om het aantal vaccins te kunnen produceren (lees: in flesjes te stoppen, in doosjes, op pallets etc).
Op dit moment wordt de productiecapaciteit voor veelbelovende vaccins in gereedheid gebracht, er worden fabrieken ingericht zodat na de klinische-'trials' een werkend vaccin ook in grote hoeveelheden beschikbaar zal zijn.

Waarom is die 1.5 meter zo belangrijk?
Waar komt die 1.5 meter allereerst vandaan?
Als je ademt, dan verspreiden de virusdeeltjes zich zo'n 1.5 meter voordat ze op de grond vallen.
Als je met iemand praat in de wind, dan kan de wind het zo'n 9 meter meedragen.
Ook in bioscopen en op tribunes kan een virusdeeltje verder komen, omdat het na 1.5 meter nog niet op de grond is, want de vloer loopt schuin.
Bij hoesten kan het virus zo'n 2 meter ver komen. En bij niezen wel 6 meter.
Daarom is het van belang om in de elleboog te hoesten/niezen. Die 1.5 meter is dus een gemiddelde. Als je echt zeker wilt zijn, moet je meer afstand houden.

Mondkapjes nu wel of niet?
Helpt het dan om een mondkapje te dragen?
Allereerst heeft de zorg een enorm tekort aan deugdelijke mondkapjes. Dus zolang wij met z'n alleen 1.5 meter afstand bewaren, hebben wij ze niet perse nodig en kan de zorg er gebruik van maken.
Als er eenmaal voldoende mondkapjes zijn voor iedereen, is het wel verstandig om die te gaan gebruiken. Want een mondkapje kan bij een besmet persoon de hoest/nies vasthouden en daarmee verspreiding voorkomen.
En kleine druppeltjes die anders op de neus/lippen belanden van een gezond persoon belanden, kun je met een mondkapje/sjaal beperken.
Verkeerd gebruik van een mondkapje kan ook contra-productief werken. Het is belangrijk om het mondkapje regelmatig te vervangen. Immers kan zo'n mondkapje juist een bron van besmetting worden. En als je die dan aanraakt kun je alsnog het virus op je handen krijgen. Daarom is het belangrijk om goed de handen te blijven wassen.

Hoe verder na 28 april?
Op 21 april vertelt onze regering hoe we verder gaan na 28 april. Waarschijnlijk zullen de restricties deels worden opgeheven. Maar niet alles in één keer, want dan gaat het wellicht ook weeer heel snel fout! Grote evenementen zullen natuurlijk nog niet plaats kunnen vinden. En ook als je ziek/verkouden bent, moet je gewoon thuis blijven.
Maar wellicht dat restaurants of terrassen deels  open kunnen. Met inachtneming van 1.5 meter afstand tussen stoelen. (gemeenten zouden dan de terrassen kunnen laten groeien om de capaciteit voor de horeca wat groter te maken) En je maaltijd wordt niet gebracht, maar dien je op een centrale plek af te halen. Er zullen brede looppaden moeten zijn of er zijn afschermingen van bijvoorbeeld plexiglas. Ook is de verwachting dat basisscholen en kdv's weer open gaan, maar de vraag is of ouders daar wel op zitten te wachten. En kun je je kind nog wel tot in de klas brengen? Wellicht dat sportscholen ook open kunnen. Als de afstand van 1.5 meter bewaard kan worden. De meeste winkels kunnen gewoon open, maar die waren al grotendeels open. Wel zullen er restricties gelden over het aantal mensen in een winkel. En uiteraard wordt 1.5 de norm. Ook de meeste kantoren kunnen gewoon draaien. En in fabrieken gaat het werk ook gewoon door. Op bouwplaatsen tracht men 1.5m afstand te bewaren en werkt met zogenaamde kleuren-teams, die gescheiden van elkaar werken. Als er iemand in team blauw ziek wordt, moet het hele team blauw in thuisquarantaine, maar dan kan team geel gewoon doorwerken. In taxi's zie je kunststof schermen of plastic gordijntjes. Al vraag ik me af of je in een auto niet alsnog aerosol-virusdeeltjes van elkaar inademt.
Ook het OV en vliegtuigmaatschappijen hebben flinke uitdagingen. Het OV verwacht nog maar 20% te kunnen vervoeren. Dus ook het OV is op zoek naar mogelijkheden om de 1.5m-maatschappij in te voeren.

Hoe zit het met het testen?
Verder moeten we ook weten hoe het er nu echt voor staat. Iedereen kent inmiddels wel iemand die zware griep klachten had, benauwd was, maar niet werd getest. Dus het aantal besmettingen zal veel hoger liggen, dan de cijfers van het RIVM. Zij testen alleen mensen die met ernstige klachten in het ziekenhuis worden opgenomen. (en zorgmedewerkers). Het scheelt nogal of je 30.000 mensen test waarvan er 3.000 overlijden. Of dat er 300.000 mensen besmet zijn en 3.000 overlijden. De bloedbank Sanquin zou ruim 4 weken geleden zo'n 10.000 bloedsamples gaan testen om een goede steekproef te hebben en zo te weten welk percentage van Nederland besmet is/was. Het testen zou zo'n 2 weken duren. Helaas zijn de resultaten tot op de dag van vandaag nog niet naar buiten gekomen. Ik heb het vermoeden dat er zo'n 5% al besmet is. (wat zou neerkomen op 900.000 mensen). Daarmee zou het virus zo'n 0,3% dodelijk zijn (een CaseFatalityRatio van 0,3%)


Zie ook:
https://www.parool.nl/wereld/studie-harvard-komende-2-jaar-nog-7-tot-8-lockdowns-nodig~b2283aa9/
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/14/science.abb5793
https://www.neoweb.nl/forum2/sars-cov-2-covid-19-coronavirus-ncov/hoe-kan-het-ov-ingericht-worden-om-rekening-te-houden-met-1-5m/

Het sanquin verhaal:
https://www.parool.nl/nederland/landelijke-bloedtest-om-te-zien-of-in-nederland-immuniteit-tegen-corona-ontstaat~be8f611a/ (dat was 4 weken geleden)

https://www.sanquin.nl/artikelen/nieuwsberichten/2020/03/sanquin-test-bloed-op-antistoffen-tegen-corona-voor-onderzoek-naar-groepsimmuniteit (dit was een week geleden)47
Studenten zoveel mogelijk 'thuis' onderwijs. Stimuleer thuiswerken met werkplek subsidie. Leg glasvezelnetten aan als overheid. 
48
Denk ook aan maatregelen zoals reisbeperkingen op bepaalde tijden. De ene dag de even nummers in de trein, de andere dag de oneven nummers. Spits enkel gebruiken voor mensen die werken. Dus geen dagjes mensen of familiebezoekjes.

Op basis van je beroep krijg je een gekleurd pasje. Tussen 6:00 en 7:00 mogen alleen beroepen X in het OV. Tussen 7:00 en 8:00 beroepen  Y etc.
Als je langer dan 1 uur in het OV zit, krijg je een pasje met 2 kleuren.
49
Ook kan er gewerkt worden met plexiglas. Denk aan plexiglas preventieschotten, acrylaat spatschermen, transparante schermen , acrylaat kuchscherm

Eenvoudig online te bestellen via Bol.com.
50
Ook kun je denken aan het stimuleren van thuiswerken. Subsidie op thuiswerkcontainers, prefab units, tuinhuisjes, tuinstudio's, etc.

https://www.ralus.be/nl/tuinstudio/waarom-een-tuinstudio-in-houtskeletbouw/10/
https://www.warsco.eu/nieuws/een-thuiskantoor-in-de-tuin-waarom-niet
https://www.vandaalunits.com/
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10